Hebben mensen een afstand tot de arbeidsmarkt of heeft de arbeidsmarkt afstand tot mensen?

Er is een gigantische krapte op de arbeidsmarkt, werkgevers zitten te springen om mensen en tegelijkertijd staan er een miljoen mensen langs de lijn. Vanuit Cedris hebben we het nieuwe kabinet opgeroepen werk te maken van de inclusieve arbeidsmarkt en 40.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Daar zijn voldoende (rijks)financiën voor

Laat jongeren goed landen!

In Midden-Gelderland is recent de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid vastgesteld. Een mooi plan waar de sociale partners in de regio achter staan, met als adagium: we laten geen jongere vallen!Deze aanpak vraagt om professionals die weten aan te sluiten bij de jongeren. Die laten zien waar de kansen zitten, waar nodig meehelpen met het zoeken naar

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet

Ook op het terrein van de arbeidsmarkt wil het kabinet grote hervormingen doorvoeren. Hervormingen die ervoor moeten zorgen dat ‘werken loont’, de bestaanszekerheid van mensen wordt vergroot, werkgeverschap aantrekkelijk blijft en de krapte op de arbeidsmarkt kan worden opgevangen. Als gezegd aan ambities geen gebrek, aan mensen eens te meer. Want de mismatch en de

Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Publieke en private partijen aan elkaar koppelen, maakt deze samenwerking krachtig door elkaars kwaliteiten te benutten, aan te vullen en te versterken. Aan de private kant wordt er op elke mogelijk manier naar oplossingen gezocht en businesscases worden sluitend gemaakt. Aan de publieke kant worden consequent processen gevolg en budgetten aangesproken wanneer de criteria het toelaten. Beide zijn

Hoe vinden werkzoekenden de weg in het oerwoud van regelingen?

Niet voor niets heeft de commissie-Borstlap hier uitvoerig onderzoek naar gedaan. Vanuit de alliantie streven wij al jaren naar het maken van de juiste verbindingen om te zorgen dat de groep mensen die nog geen actief onderdeel uitmaken van de arbeidsmarkt, hun kansen weer zien toenemen. En het is ook zo nodig. Want alle regelingen

Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Kortom, genoeg uitdaging dus voor een nieuw kabinet. De ‘arbeidsmarkt’ is één van de thema’s op de inhoudelijke formatietafel. Het dreigt een lange, warme formatiezomer te worden. Ondertussen wordt er hard gebouwd aan een activerende, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. De weg naar werk moet echt duurzamer en eenvoudiger. Dat kan een nieuw kabinet versnellen, moet

“Luister eens goed naar elkaar”

WerkgeversServicepunt Midden Holland maakt zich hard voor meer inclusiviteit bij werkgevers. Niet door het ze op te leggen, maar door te laten zien dat je én succesvol kunt zijn én tegelijk kansen kunt bieden aan mensen voor wie werk niet altijd vanzelfsprekend is. Door in te zetten op de mensgerichte benadering, een gezamenlijk doel en

Goede voornemens

Werk zoveel mogelijk samen, publiek én privaat Er kunnen en worden al stappen gezet. Zet de kandidaat centraal en organiseer de bemiddeling en begeleiding onafhankelijk van de uitkering. Organiseer de aanpak vanuit één loket. Het zou echt het verschil uitmaken als UWV en gemeente daadwerkelijk één gezicht in de arbeidsmarktregio’s zijn en elkaars diensten en

Alleen samen

Er is momenteel een groot tekort aan stageplekken en een tekort aan begeleiding. Iemand die net afgestudeerd is of stage gaat lopen, heeft begeleiding nodig, wil de praktijk leren kennen, heeft collega’s nodig om het bedrijf, het werk en de cultuur te leren kennen. Wil het vak leren, wil sparren met anderen. En voor veel

Waarde van werk(nemers)

Dit raakt ook de mensen met een arbeidsbeperking. Het risico bestaat dat de economische crisis hen meer dan evenredig treft en dat ze buiten beeld raken van werkgevers. Dat is niet wenselijk en moet worden voorkomen. De afgelopen jaren heeft de alliantie Samen werken voor werk zich juist ingezet voor een inclusieve arbeidsmarkt, om meer

Alleen samen krijgen we de arbeidsmarktgevolgen van corona onder controle

Angstaanjagende voorspellingen van UWV, CBS en CPB over de gevolgen van corona buitelen over elkaar heen. Economische krimp, dalende werkgelegenheid en explosief stijgende werkloosheid. Zonder de steun van de overheid zou de werkloosheid al ruim boven de miljoen liggen. Ongekend voor Nederland. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Reorganisaties en ontslagen zijn

Werknemers met een zilveren randje

Met de publieke partijen Tiem, het WerkgeversServicePunt (WSP) en UWV voor het aandragen van gemotiveerde kandidaten en de private partners Randstad, Timing en PROFIT Opleidingen voor hun netwerk aan bedrijven en instellingen. Het duurde even om alle betrokkenen in de startblokken te krijgen. Eenmaal op de baan, ging het echter snel. Door te werken met

Verborgen

Bijzonder van deze inspiratiesessie was de constatering dat degenen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt misschien wel de werkenden zijn. Ik hoor u al zeggen, waarom? Zij zijn toch aan het werk? Hoe kunnen zij dan ’de grootste afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben? En daar heeft u natuurlijk gelijk in. Waar het omgaat, is

Dankbaar

Iedere week zit ons team bij elkaar om bij te praten over alle lopende zaken. Een gebruikelijk en vertrouwd ritueel. Zo ook vandaag. Wat ik en mijn collega’s nog niet wisten, is dat het vandaag een werkoverleg wordt om nooit te vergeten. Vandaag staat het werkoverleg namelijk in het teken van het afscheid van onze collega. Zij had een werkervaringsplaats bij ons op kantoor.

Zelf vinden én gevonden worden

Er zijn van die dagen dat je blij wordt verrast. Deze week had ik er zo één. Ik was te gast bij HalloWerk, een initiatief van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. HalloWerk is een matchingsplatform dat werkzoekenden en werkgevers rechtstreeks met elkaar verbindt. Het is met 2.000 kandidaten nog klein, maar de ambities zijn groot. En terecht.