Op naar een fantastisch 2019!

De feestdagen staan weer voor de deur. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Om plannen te maken of om misschien oude plannen te vervangen voor betere, innovatieve kansen. Terugkijkend op een jaar samenwerken binnen de alliantie kan ik alleen maar trots zijn!

Trots op het feit dat vier koepelorganisaties de handen ineen hebben geslagen om kansen te bieden aan de 1,1 miljoen mensen, die – om wat voor reden dan ook – nog langs de kant staan en nog geen of een beperkte actieve rol in de arbeidsmarkt hebben. Trots op de verbinding, die is gemaakt met de verschillende leden van de koepelorganisaties in de verschillende arbeidsmarktregio’s. De behoefte met elkaar en met publieke partijen om samen te werken, is groot. En dat elke arbeidsmarktregio een ander vraagstuk, knelpunt of behoefte kent, maakt het voor alle partijen een mooie uitdaging.

Petra van de Goorbergh
directeur OVAL

Bij 1,1 miljoen mensen wordt het arbeidspotentieel nog onvoldoende benut. Het is de groep mensen, die kan werken, maar nog geen werk heeft. Parttimers, die meer willen werken. De groep, die op termijn kan werken, maar nog wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken, bijvoorbeeld door het bieden van een geschikte opleiding, het opdoen van werkervaring door middel van het bieden van werkervaringsplaatsen of het blijven begeleiden van een werkzoekende als hij of zij weer aan het werk is.
Het is die uitdagende groep mensen, die nog zo goed kunnen werken en die hun steentje kunnen bijdragen aan de florerende economie. En juist die groep heeft de hulp van de alliantie, werkgevers, gemeenten en werkbedrijven nodig.

In verschillende regio’s zijn dit jaar verkennende gesprekken gevoerd met de leden van de alliantie, gemeenten, werkbedrijven en werkgevers. In 2019 zullen we de pilots die uit deze gesprekken voortkomen verder vorm geven. Pilots die ervoor zorgen dat we leren wat nodig is om de huidige werkzoekenden aan de slag te krijgen, zodat zij een betere regie op hun leven krijgen en werkgevers verder kunnen met het uitbouwen van hun organisatie.
Een andere mijlpaal is dat we in 2019 een congres organiseren op 28 maart 2019 waar we de ervaringen en best practices met elkaar gaan delen en waar we onder meer in gesprek gaan met staatssecretaris Tamara van Ark. Uiteraard informeren wij u binnenkort waar u zich kunt aanmelden voor dit mooie evenement!
Ik wil u namens de partners van de alliantie heerlijke feestdagen wensen en hartelijk danken voor uw support en samenwerking van het afgelopen jaar. Op naar een fantastisch 2019!

Petra van de Goorbergh
directeur OVAL