Inspiratiegids Meer mensen aan het werk

De samenwerking voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren steeds verder geïntensiveerd, innovatiever én meer divers geworden. De vele praktijkvoorbeelden – van klein tot zeer groot – bieden volop lessen en inspiratie voor het zetten van nieuwe stappen op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS) voor de arbeidsmarkt. Acht voorbeelden zijn recent gebundeld in de inspiratiegids Meer mensen aan het werk.

In deze inspiratiegids voor gemeenten, UWV en andere (private) samenwerkingspartners komen belangrijke lessen en zeven gouden tips voor de praktijk naar voren. Met deze inspiratiegids wil de alliantie Samen Werken voor Werk vooral gemeenten en hun samenwerkingspartners op ideeën brengen, handvatten bieden en inspireren om nieuwe stappen te zetten.