Advies en handreiking aan het kabinet

Het nieuwe kabinet staat voor een grote arbeidsmarktuitdaging. De tekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt nemen sterk toe. Toch staan nog altijd ruim een miljoen mensen aan de kant. Deze uitdagingen vragen om een goed functionerende publiek-private arbeidsmarktinfrastructuur voor werkgevers en werkzoekenden. De mens centraal stellen in plaats van de uitkering, het ontschotten van budgetten, zodat mensen eenvoudig kunnen worden om- of bijgeschoold en intensieve publiek-private samenwerking zijn essentiële voorwaarden voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Stuk voor stuk zijn het ook punten die door de Commissie Regulering van Werk (ook wel: commissie-Borstlap) worden geadviseerd en waarmee de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) op experimentele wijze aan de slag gaan.

Het is nu aan het nieuwe kabinet de juiste keuzes te maken om te zorgen voor een moderne arbeidsmarkt die optimaal functioneert. De commissie-Borstlap pleitte ook voor een maatschappelijke alliantie, die zorgt voor een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. Deze alliantie bestaat al: de alliantie Samen Werken voor Werk. Deze alliantie vertegenwoordigt duizenden specialisten die dagelijks actief zijn met het matchen, begeleiden, opleiden en ontwikkelen van werkzoekenden en werkenden. De alliantiepartners geloven in een inclusieve arbeidsmarkt en de kracht van publiek-private samenwerking. Want niemand kan deze uitdaging alleen aan. Dit kan alleen met goede samenwerking. In de praktijk werken we hier ook al aan met de bestaande publiek-private samenwerking. Maar dit is niet genoeg! Er zijn nieuwe stappen nodig die zorgen voor een eenvoudiger en duurzame weg naar werk. In het statement Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig geven wij aan waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft en welke concrete stappen nodig zijn van het kabinet.