Voordelen van publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking biedt uitkomst om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Dat geldt op allerlei gebieden: voor de nationale infrastructuur, huisvesting en ook voor de arbeidsmarkt. Overheden en bedrijven samen kunnen oplossingen creëren die zij alleen niet kunnen realiseren. Vooral door elkaars kwaliteiten te benutten en elkaar aan te vullen en te versterken, krijgen we meer mensen aan de slag. 

Gemeenten, UWV en private partijen werken al meer dan vijf jaar samen om mensen (sneller) aan werk te helpen. Zo ontstaan nieuwe kansen, wordt de mismatch op de arbeidsmarkt kleiner en neemt de inclusiviteit op de arbeidsmarkt toe.

Toegevoegde waarde van samenwerking

Door samenwerking met private partners kunnen gemeenten en UWV specialismen benutten die zijzelf niet of slechts gedeeltelijk in huis hebben. Bijvoorbeeld voor het ontsluiten van profielen van werkzoekenden, hen werkfit maken, bemiddelen, (bij)scholen en te begeleiden op de werkplek. Juist deze specialismen blijken cruciaal om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

De alliantie Samen Werken voor Werk heeft via de leden van de vier koepelorganisaties al deze kwaliteiten in huis. Zij bieden de 35 arbeidsmarktregio’s een compleet pakket aan dienstverlening dat – afgestemd op de regionale arbeidsmarktvraagstukken – als maatwerk in iedere regio inzetbaar is. Ook kan de alliantie vanuit het landelijk dekkende netwerk de verbindingen faciliteren tussen publieke en private partijen.

Het verhaal van Miranda 

Voor de kinderen stopte Miranda met haar baan, maar toen zij door financiële omstandigheden weer wilde gaan werken, lukte het haar niet om zelf een baan te vinden. Nu is Miranda weer aan de slag en heeft zij weer vertrouwen in de toekomst. 

Meer lezen

Praktijkverhalen

Wat kunnen we leren van huidige samenwerkingsverbanden om meer mensen aan het werk te helpen? De aanpak en praktijkervaringen van publieke en private partijen laten zien wat de waarde en potentie is van samenwerking. Laat u inspireren, activeren en motiveren!

Meer lezen

Inspiratiegids

De vele praktijkvoorbeelden bieden lessen en inspiratie voor het zetten van nieuwe stappen op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS) op de arbeidsmarkt. Acht voorbeelden zijn recent gebundeld in de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk

  Bekijk de gids