Voordelen van publiek-private samenwerking

Publiek en privaat versterken elkaar, juist door het verschil van rollen op de arbeidsmarkt. Door publiek-privaat samen te werken, ontsluit je van beide kanten de kracht en kwaliteit, waardoor nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan of dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden nóg effectiever wordt.

Door publiek-private samenwerking (PPS) kunnen overheden en bedrijven oplossingen creëren die zij alleen niet kunnen realiseren. Meerdere gemeenten, UWV, RMT’s en private partijen werken al succesvol samen om mensen (sneller) aan duurzaam werk te helpen, zoals zij-instroomroutes, opleiden en coaching om mensen naar passend werk te begeleiden. Met het verbinden van ieders kennis en kunde ontstaan nieuwe kansen, kunnen we écht impact maken om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en neemt de inclusiviteit op de arbeidsmarkt toe.

Toegevoegde waarde van samenwerking

Door samenwerking met private partners kunnen gemeenten, RMT’s en UWV specialismen benutten als aanvulling en verlengstuk op de publieke dienstverlening. Bijvoorbeeld voor een vlotte intake van recent werkzoekenden, het opstellen van een passend plan naar werk, het ontsluiten van profielen van werkzoekenden, hen werkfit maken, de bemiddeling naar werk, (bij)scholing en de begeleiding op de werkplek. Ook de advisering, begeleiding en gesprekken aan werkgeverszijde zijn essentieel voor een goede en duurzame match. Deze inzet en aandacht voor werkzoekende en werkgever blijkt cruciaal om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dat aanbod is per direct beschikbaar. Vanuit private partners.

De alliantie Samen Werken voor Werk heeft via de leden van de vier koepelorganisaties al deze kwaliteiten in huis. Zij bieden  een compleet pakket aan dienstverlening dat – afgestemd op de regionale arbeidsmarktvraagstukken – als maatwerk in iedere regio inzetbaar is. Ook kan de alliantie vanuit het landelijk dekkende netwerk de verbindingen faciliteren tussen publieke en private partijen.

Het verhaal van Miranda 

Voor de kinderen stopte Miranda met haar baan, maar toen zij door financiële omstandigheden weer wilde gaan werken, lukte het haar niet om zelf een baan te vinden. Nu is Miranda weer aan de slag en heeft zij weer vertrouwen in de toekomst. 

Meer lezen

Praktijkverhalen

Wat kunnen we leren van huidige samenwerkingsverbanden om meer mensen aan het werk te helpen? De aanpak en praktijkervaringen van publieke en private partijen laten zien wat de waarde en potentie is van samenwerking. Laat u inspireren, activeren en motiveren!

Meer lezen

Inspiratiegids

De vele praktijkvoorbeelden bieden lessen en inspiratie voor het zetten van nieuwe stappen op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS) op de arbeidsmarkt. Acht voorbeelden zijn recent gebundeld in de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk

  Bekijk de gids