Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gemeenten, RMT’s en UWV staan voor een belangrijke uitdaging: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Nu de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt groeien, is dit hét moment om de mensen, die nu nog langs de kant staan of hun baan dreigen te verliezen, te helpen naar werk. De alliantie Samen werken voor werk van de vier koepelorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL draagt hier graag aan bij. Hun leden zijn dagelijks actief in het hart van de arbeidsmarkt en zijn direct beschikbaar om de weg naar werk te organiseren.

De alliantie vertegenwoordigt duizenden dienstverleners met een landelijk en regionaal dekkend netwerk. Samen hebben zij een compleet dienstenpakket dat per regio als maatwerk inzetbaar is voor werkgevers en werkzoekenden, afgestemd op de regionale vraagstukken en versterkend aan de dienstverlening van gemeenten, RMT’s en UWV.

Compleet pakket aan dienstverlening

Onderstaand portfolio toont de expertise van de leden en welke mogelijkheden dit biedt voor een (integrale) aanpak voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt:

Profielen ontsluiten

 • Kandidaatprofielen effectief in beeld brengen om de kans op kwalitatief en duurzaam matchen te vergroten.
 • Voorselectie van kandidaten: afgestemd op de specificaties van werkgevers.
 • Advies hoe partijen banen beschikbaar maken voor een brede doelgroep.

Mensen werkfit maken

 • Voorbereiding op werk: werknemerscompetenties in kaart brengen (voorafgaand of tijdens de uitvoering van werk).
 • Coaching en begeleiding van kandidaten (preventie en stimuleren) en van bedrijven (draagvlak, inspelen op talenten en beperkingen).
 • Advies op welke wijze mensen op de juiste plek kunnen komen.
 • Jobcarving en loonwaardemeting.

Scholing en ontwikkeling

 • In kaart brengen wat iemand al kan (onder andere EVC, assessments).
 • Een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden voor werkend en werkzoekend Nederland.
 • Advies over passende opleidingsvormen en opleidingstrajecten: van trainingen tot erkende diploma’s.
 • Advies over het stimuleren van personele en organisatieontwikkeling.

Bemiddelen

 • De beste match bieden tussen kandidaat en werkgever.
 • Advies bij het opstellen van het juiste functieprofiel, waarin vraag en aanbod worden meegenomen.
 • Advies bij de gewenste werkaanpassingen.
 • Begeleiding en ontzorgen in het proces van arbeids- en contractzaken: contractvormen (zoals detachering, payrollen) en aanvraag ondersteunende instrumenten.

Begeleiding op de werkplek

 • Begeleiding van de kandidaat op de werkplek, in afstemming met werkgever en waar nodig collega’s in de organisatie.