Wat kunnen wij voor u doen?

Gemeenten en UWV staan voor een belangrijke uitdaging om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. De alliantie Samen werken voor werk, gevormd door de vier koepelorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL werken in het hart van de arbeidsmarkt en werken graag met gemeenten en UWV samen om meer werkzoekenden naar werk te begeleiden. 

Deze koepelorganisaties vertegenwoordigen duizenden dienstverleners met een landelijk en regionaal dekkend netwerk. Samen hebben zij de kennis, kunde en oplossingen in huis om van de uitdagingen voor de arbeidsmarkt een succes te maken.

Inzet en activiteiten in de arbeidsmarktregio’s

De leden van de koepelorganisaties staan klaar om hun private en publieke partners in de regio te helpen. Samen hebben zij een compleet dienstenpakket dat in iedere regio als maatwerk inzetbaar is voor werkgevers en werkzoekenden, passend bij de regionale vraagstukken.

Deze inzet wordt ondersteund met pilots. In vier regio’s wordt hiermee van gestart gegaan. In deze pilots gaan publieke en private partijen concreet aan de slag met een regionaal arbeidsmarktvraagstuk. De alliantie wil op termijn in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland actief zijn. Ook worden succesvolle praktijkvoorbeelden verzameld. De lessen van de eerste acht praktijkvoorbeelden zijn  gebundeld in de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk.

Compleet pakket aan dienstverlening

De alliantie stimuleert en faciliteert de verbindingen voor publiek-private samenwerking en biedt daarmee een compleet pakket aan dienstverlening om meer mensen duurzaam aan het werk te helpen en de inclusiviteit op de arbeidsmarkt te vergroten. Onderstaand portfolio toont de expertise van de leden en welke mogelijkheden dit biedt voor een (integrale) aanpak voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt:

Profielen ontsluiten

 • Kandidaatprofielen (aanbod) in beeld brengen, aansluitend op marktprofielen.
 • Voorselectie van kandidaten: afgestemd op de specificaties van werkgevers.
 • Advies hoe partijen banen beschikbaar maken voor een brede doelgroep.

Mensen werkfit maken

 • Voorbereiding op werk: werknemerscompetenties in kaart brengen (voorafgaand of tijdens de uitvoering van werk).
 • Coaching en begeleiding van kandidaten (preventie en stimuleren) en van bedrijven (draagvlak, inspelen op talenten en beperkingen).
 • Advies op welke wijze mensen op de juiste plek kunnen komen.
 • Jobcarving en loonwaardemeting.

Scholing en ontwikkeling

 • In kaart brengen wat iemand al kan (EVC, assessments).
 • Een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden voor werkend en werkzoekend Nederland.
 • Advies over passende opleidingsvormen en opleidingstrajecten: van trainingen tot erkende diploma’s.
 • Advies over het stimuleren van personele en organisatieontwikkeling.

Bemiddelen

 • De beste match bieden tussen kandidaat en werkgever.
 • Advies bij het opstellen van het juiste functieprofiel, waarin vraag en aanbod worden meegenomen.
 • Advies bij de gewenste werkaanpassingen.
 • Begeleiding en ontzorgen in het proces van arbeids- en contractzaken: contractvormen (zoals detachering, payrollen) en aanvraag ondersteunende instrumenten.

Begeleiding op de werkplek

 • Begeleiding van de kandidaat op de werkplek, in afstemming met werkgever en waar nodig collega’s in de organisatie.