Iedereen aan de slag

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gemeenten, RMT’s en UWV staan voor een belangrijke uitdaging: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Nu de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt groeien, is dit hét moment om de mensen, die nu nog langs de kant staan of hun baan dreigen te verliezen, te helpen naar werk. De alliantie Samen werken voor werk van de vier koepelorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL draagt hier graag aan bij. Hun leden zijn dagelijks actief in het hart van de arbeidsmarkt en zijn direct beschikbaar om de weg naar werk te organiseren.

De alliantie vertegenwoordigt duizenden dienstverleners met een landelijk en regionaal dekkend netwerk. Samen hebben zij een compleet dienstenpakket dat per regio als maatwerk inzetbaar is voor werkgevers en werkzoekenden, afgestemd op de regionale vraagstukken.

Compleet pakket aan dienstverlening

De specialismen van onze dienstverleners vullen elkaar naadloos aan en zijn voor iedere werkzoekende en werkgever als maatwerk te combineren. Het gaat om deze expertises:

Profielen ontsluiten

 • Kandidaat-profielen in beeld brengen.
 • Voorselectie van kandidaten voor werkgevers.
 • Advies over banen breder geschikt maken voor de doelgroep.

Mensen werkfit maken

 • Voorbereiding op werk: werknemerscompetenties in kaart brengen.
 • Coaching & begeleiding van kandidaten en werkgevers.
 • Advies over hoe mensen op de juiste plek kunnen komen.
 • Jobcarving & loonwaardemeting.

Scholing & ontwikkeling

 • In kaart brengen wat iemand al kan (o.a. EVC, assessments).
 • Advies over opleidingsvormen en opleidingstrajecten.
 • Breed aanbod van opleidingsmogelijkheden.
 • Advies over stimuleren personele en organisatieontwikkeling.

Bemiddelen

 • De beste match bieden tussen kandidaat en werkgever.
 • Advies bij opstellen van functieprofielen.
 • Advies over werkaanpassingen.
 • Begeleiden en ontzorgen van arbeids- en contractzaken: contractvormen en aanvraag ondersteunende instrumenten.

Begeleiding op de werkplek

 • Begeleiding kandidaten op de werkplek: afgestemd op werkgever, collega’s en de organisatie.

Exclusief voor onze publieke partners

De dienstverlening van de alliantie Samen werken voor werk is primair gericht op samenwerking tussen private en publieke partners (gemeenten en UWV). De alliantie verzorgt geen trajecten voor individuele werkzoekenden.

Voordelen van publiek-private samenwerking

Door publiek-private samenwerking (PPS) kunnen overheden en bedrijven oplossingen creëren die zij alleen niet kunnen realiseren. Meerdere gemeenten, UWV en private partijen werken al succesvol samen om mensen (sneller) aan duurzaam werk te helpen. Zo ontstaan nieuwe kansen, wordt de mismatch op de arbeidsmarkt kleiner en neemt de inclusiviteit op de arbeidsmarkt toe.

Toegevoegde waarde van samenwerking

Door samenwerking met private partners kunnen gemeenten. RMT’s en UWV specialismen benutten die zijzelf niet of gedeeltelijk in huis hebben. Bijvoorbeeld voor het ontsluiten van profielen van werkzoekenden, hen werkfit maken, de bemiddeling naar werk, (bij)scholing en de begeleiding op de werkplek. Deze specialismen blijken cruciaal om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!

Hoe kunt u meedoen?

Om goed zicht te krijgen op de regionale arbeidsmarktvraagstukken gaan wij graag het gesprek aan. Daarna mobiliseren wij onze leden om gezamenlijk oplossingen te vinden voor deze vraagstukken. 

Wilt u weten wat de alliantie kan betekenen voor uw gemeente of regio?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Aangesloten leden van de alliantiepartners (ABU, Cedris, NRTO en OVAL) die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met hun brancheorganisatie.

 

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?