Iedereen aan de slag

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gemeenten en UWV staan voor een belangrijke uitdaging: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Zij krijgen hulp van de alliantie Samen werken voor werk van vier koepelorganisaties (ABU, Cedris, NRTO en OVAL). Hun leden zijn dagelijks actief in het hart van de arbeidsmarkt.

De alliantie vertegenwoordigt duizenden dienstverleners met een landelijk en regionaal dekkend netwerk. Samen hebben zij een compleet dienstenpakket dat per regio als maatwerk inzetbaar is voor werkgevers en werkzoekenden, afgestemd op de regionale vraagstukken.

De alliantie is aanjager van regionale samenwerkingsverbanden en faciliteert deze. Door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten voor publieke en private specialisten, het verzamelen van succesvolle praktijkvoorbeelden en het organiseren van pilots om nieuwe oplossingen te creëren.

Inspiratiesessie voor uw regio

Nederland staat voor grote uitdagingen. De inzet om iedereen naar werk te leiden was al groot. Door de coronacrisis is de noodzaak nog verder toegenomen om snel in actie te komen om werknemers en de toenemende groep werkzoekenden fit en inzetbaar te houden. Met elkaar moeten we alles op alles zetten om de huidige en toekomstige vraag en het aanbod op elkaar te krijgen. Landelijk, regionaal en lokaal.

De alliantie Samen werken voor werk draagt hier graag actief aan bij door het organiseren van inspiratiesessies. Hierin gaan we vanuit verschillende invalshoeken met publieke en private partijen brainstormen over de lokale opgaven, bundelen we arbeidsmarktinformatie van de verschillende partners en brengen we expertise en werkwijzen samen. De inspiratiesessie zorgt voor nieuwe inzichten, vernieuwende werkwijzen en hands-on oplossingsrichtingen. Voorbeelden zijn adequate maatwerktrajecten en omscholingstrajecten om werkzoekenden in zeer korte periode in kansrijke functies aan de slag te krijgen. De inzet is te komen tot concrete oplossingen en effectieve samenwerking. De alliantie organiseert een sessie afgestemd op uw vraag en uw regio.

Online of op locatie

De inspiratiesessie bieden wij zowel online, als op locatie aan, afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden. Iedere donderdagmiddag faciliteren wij een inspiratiesessie voor een (arbeidsmarkt)regio.

U kunt de sessie voor uw regio bij ons aanvragen via info@samenwerkenvoorwerk.nl.

Samen met u nodigen wij relevante regionale partners uit en verzorgen wij een sessie afgestemd op uw vraag en uw (arbeidsmarkt)regio.

Compleet pakket aan dienstverlening

De specialismen van onze dienstverleners vullen elkaar naadloos aan en zijn voor iedere werkzoekende en werkgever als maatwerk te combineren. Het gaat om deze expertises:

Profielen ontsluiten

 • Kandidaat-profielen in beeld brengen.
 • Voorselectie van kandidaten voor werkgevers.
 • Advies over banen breder geschikt maken voor de doelgroep.

Mensen werkfit maken

 • Voorbereiding op werk: werknemerscompetenties in kaart brengen.
 • Coaching & begeleiding van kandidaten en werkgevers.
 • Advies over hoe mensen op de juiste plek kunnen komen.
 • Jobcarving & loonwaardemeting.

Scholing & ontwikkeling

 • In kaart brengen wat iemand al kan (EVC, assessments).
 • Advies over opleidingsvormen en opleidingstrajecten.
 • Breed aanbod van opleidingsmogelijkheden.
 • Advies over stimuleren personele en organisatieontwikkeling.

Bemiddelen

 • De beste match bieden tussen kandidaat en werkgever.
 • Advies bij opstellen van functieprofielen.
 • Advies over werkaanpassingen.
 • Begeleiden en ontzorgen van arbeids- en contractzaken: contractvormen en aanvraag ondersteunende instrumenten.

Begeleiding op de werkplek

 • Begeleiding kandidaten op de werkplek: afgestemd op werkgever, collega’s en de organisatie.

Exclusief voor onze publieke partners

De dienstverlening van de alliantie Samen werken voor werk is primair gericht op samenwerking tussen private en publieke partners (gemeenten en UWV). De alliantie verzorgt geen trajecten voor individuele werkzoekenden.

Voordelen van publiek-private samenwerking

Door publiek-private samenwerking (PPS) kunnen overheden en bedrijven oplossingen creëren die zij alleen niet kunnen realiseren. Meerdere gemeenten, UWV en private partijen werken al succesvol samen om mensen (sneller) aan duurzaam werk te helpen. Zo ontstaan nieuwe kansen, wordt de mismatch op de arbeidsmarkt kleiner en neemt de inclusiviteit op de arbeidsmarkt toe.

Toegevoegde waarde van samenwerking

Door samenwerking met private partners kunnen gemeenten en UWV specialismen benutten die zijzelf niet of gedeeltelijk in huis hebben. Bijvoorbeeld voor het ontsluiten van profielen van werkzoekenden, hen werkfit maken, de bemiddeling naar werk, (bij)scholing en de begeleiding op de werkplek. Deze specialismen blijken cruciaal om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!

Hoe kunt u meedoen?

Wilt u samen met andere partijen meer mensen aan de slag helpen?

Het aanbod van de alliantie is bedoeld voor onze publieke partners (gemeenten, regionale werkbedrijven en UWV) in alle 35 arbeidsmarktregio’s. Om goed zicht te krijgen op de regionale arbeidsmarktvraagstukken gaan wij graag het gesprek aan. Daarna mobiliseren wij onze leden voor inspiratiebijeenkomsten om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de regionale arbeidsmarktvraagstukken. Zodra er zicht is op mogelijke oplossingen gaan partijen aan de slag met een concreet plan. Op deze manier brengen wij regionale netwerken in kaart en versterken wij deze. Waar mogelijk sluiten wij aan bij al bestaande samenwerkingsverbanden in de regio.

Wilt u weten wat de alliantie kan betekenen voor uw gemeente of regio?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Aangesloten leden van de alliantiepartners (ABU, Cedris, NRTO en OVAL) die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met hun brancheorganisatie.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?