Visie en missie van de alliantie

Nederland staat voor een grote uitdaging. Méér mensen moeten aan het werk, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkloosheid is laag en de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt nemen toe. Maar nog altijd staan ruim 1 miljoen mensen langs de kant. De alliantie Samen werken voor werk heeft als doel om zoveel mogelijk mensen (weer) aan het werk te helpen.

Ook al is er grote behoefte aan personeel, niet iedereen vindt ‘vanzelf’ zijn of haar weg naar werk. Denk aan mensen zonder startkwalificatie of met (nog) onvoldoende werknemersvaardigheden. Voor deze mensen moet vaak nog wat extra gebeuren om ook hun talenten te kunnen benutten.

Maatwerk en samenwerking voor de arbeidsmarkt

De alliantie van koepelorganisaties in het hart van de arbeidsmarkt (ABU, Cedris, NRTO en OVAL) ziet kansen om meer mensen duurzaam aan de slag te helpen door de handen ineen te slaan. En om de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. De kern van de oplossing bestaat uit het bieden van meer maatwerk om de beschikbare werkzoekenden aan werk te helpen. Goede (bij)scholing, begeleiding, inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling is daarvoor essentieel. Dit kan worden geboden door verdere intensivering van de publiek-private samenwerking op de arbeidsmarkt.

De vier koepelorganisaties houden zich namens hun leden direct bezig met de arbeidsmarkt. Samen zien zij grote potentie in de expertise van hun leden en het bundelen daarvan om meer mensen aan de slag te helpen. Vanuit deze gezamenlijke visie hebben zij zich verenigd in de alliantie Samen werken voor werk.

Dienstverlening voor de 35 arbeidsmarktregio’s

De vier koepelorganisaties hebben samen een landelijk en regionaal dekkend netwerk van duizenden dienstverleners op het gebied van scholing, begeleiding, inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling. Dit netwerk biedt de 35 arbeidsmarktregio’s een concreet pakket aan dienstverlening dat als maatwerk in iedere regio kan worden ingezet. Om zo samen de werkgeversdienstverlening te versterken. Met een vraaggerichte aanpak en ondersteuning op maat, passend bij de regionale vraagstukken.