Diagnose werkzoekenden geeft werkbedrijf grote inzichten

Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel kreeg eind 2016 één werkbedrijf (Senzer) door samenvoeging van het werkplein van zeven gemeenten, het werkgeversplein en de organisatie voor arbeidsintegratie en de sociale werkvoorziening. Het kost vaak tijd voordat werkgevers, werkzoekenden en andere betrokken harde resultaten ervaren. Die zijn er inmiddels, mede door het verregaand diagnosticeren van werkzoekenden. “Dit geeft waardevolle inzichten in ons bestand en de ontwikkeling van individuele cliënten.”

Senzer is ontstaan door samenvoeging van de regionale sociale diensten (Werk en Inkomen Regio Helmond), Werkgeversplein Regio Helmond en de Atlant Groep (arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening). Het nieuwe werkbedrijf voert de Participatiewet en sociale werkvoorziening uit en zorgt dat er ruim 2.000 mensen bij honderden bedrijven in de regio werken. Ook zorgt Senzer voor inkomensondersteuning voor bijstandscliënten en zinvolle maatschappelijke participatie.

Eén loket, één proces

Een belangrijk doel van de samenvoeging was het creëren van één loket voor werkgevers en werkzoekenden, met daarachter één infrastructuur. “Dat werpt inmiddels zijn vruchten af, maar het ging niet vanzelf,” zegt Bas Lassing (manager Toegang) van Senzer. “Samenvoegen van drie organisaties met nog meer bloedgroepen is ook lastig. Het kost tijd om dit goed en zorgvuldig te doen. Het vraagt begrip en aanpassing van iedereen om tot één proces te komen. Daarna komen de resultaten pas.”

Werkzoekenden die snel aan de slag kunnen, krijgen hulp van een integraal bemiddelteam van Senzer en Tempo-Team. Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid door de afdeling Werk & Participatie en krijgen daar ook een dienstverband aangeboden wanneer een reguliere plaatsing niet haalbaar blijkt. “Iedereen doorloopt een vergelijkbaar proces. Alleen de instrumenten die we inzetten verschillen. Een grotere afstand betekent meestal: meer instrumenten en begeleiding,” aldus Jochen van de Mortel (manager Detachering & Participatie).

Uitgebreide diagnose

De instrumenten voor iedere persoon worden gekozen na een uitgebreide diagnose. Hiervoor werkt Senzer samen met de private (arbo)dienstverlener Matchcare. Deze specialist in talent- en teamontwikkeling zorgt voor de software om mensen te diagnosticeren. Dat is belangrijk voor inzicht in het bestand met werkzoekenden en hun individuele ontwikkeltrajecten. Lassing: “We hebben nu 95% van ons bestand goed in kaart. Daardoor kunnen we beter doelgerichte keuzes maken.”

In 2016 bleken er bijna duizend statushouders in het bestand te zitten. Lassing: “Daar gingen we ons extra op richten. Het aantal is nu gedaald tot onder de zeshonderd. En er zijn meer inzichten: bij 46% van de mensen blijkt sprake van psychische kwetsbaarheid, bij 57% van lichamelijke kwetsbaarheid. Dat is waardevol om rekening mee te houden bij de keuze van werkplekken en begeleiding.”
Ook individuele ontwikkelingen zijn te volgen. Vanaf een uitkeringsaanvraag begint hiervoor direct de dossieropbouw. Van de Mortel: “Zo krijgen we tijdens een traject een steeds beter beeld van mensen om onze aanpak op af te stemmen.”

Gezamenlijk bemiddelteam

Uitzendorganisaties helpen bij de bemiddeling naar werk. Met Tempo-Team als prefered supplier, schetst participatiecoach Nicole Warren van het gezamenlijke bemiddelteam. “Het netwerk van uitzendorganisaties is van grote waarde voor werkzoekenden. Twee intercedenten van Tempo-Team en twee van onze mensen werken in één team. Zij doen allemaal precies hetzelfde werk. Intercedenten hebben de vrijheid om te bemiddelen op alle vacatures bij alle werkgevers, dus ook van andere uitzendorganisaties. Dat gebeurt ook. Duurzame uitstroom van werkzoekenden is hét gezamenlijke doel. Het maakt niet uit hoe. Als het maar gebeurt.”

Resultaten en les

Het bestand van de gemeenten is gekrompen van 4.850 (begin 2017) naar 4.450 (september 2019). Lassing: “De krimpdoelstelling op het totaal is minimaal 50 dossiers per jaar. Daar zitten we met 400 nu dus ruim boven. De economie zat de afgelopen jaren mee, maar dit zijn zeker niet alleen mensen die gemakkelijk bemiddelbaar zijn. We hebben ook veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst, waarvan 560 met een loonkostensubsidie bij werkgevers werken.”

De belangrijkste les van Senzer? “Neem de tijd om resultaten te laten groeien. Deze trajecten kosten tijd, de resultaten komen later. Als je binnen een jaar harde kwantitatieve resultaten wilt zien, zou er veel ‘mislukken’. Toen wij integraal gingen werken, zagen we de resultaten na ruim twaalf maanden,” aldus Lassing.

 

Volgende stap: passend werk bij reguliere werkgever

Djibo (40 jaar) verloor in 2016 zijn baan door een reorganisatie. Via de gemeente Helmond kwam hij terecht bij Senzer. “Zelf werk vinden was moeilijk. Ik had een lasdiploma, maar geen ervaring. Tijdens de economische crisis waren er ook altijd mensen met meer ervaring. Ook de taal was een probleem, want ik kom oorspronkelijk uit Niger. Senzer hielp mij met taalles, sollicitatietrainingen en werknemersvaardigheden. Sinds twee jaar werk ik bij hen in de Flexgroep. Hier doe ik verschillende soorten werk, zoals productiewerk of de laatste tijd in de groenvoorziening. Zo krijg ik brede ervaring. Samen met mijn participatiecoach kijk ik nu of ik passend werk kan vinden bij een reguliere werkgever. Bijvoorbeeld productiewerk of misschien toch als lasser, want ik werk het liefst binnen.”

Vanwege privacy staat Djibo niet zelf op de foto.

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: Werkbedrijf Senzer (7 gemeenten) en o.a. Matchcare, Tempo-Team en andere uitzendorganisaties als private partners.
Wat: Eén werkbedrijf werkt nauw samen met private partners om maatwerkbegeleiding te bieden.
Toegevoegde waarde: Het werkbedrijf heeft één loket en proces voor werkgevers en werkzoekenden. Private partners zorgen voor de diagnosetools (Matchcare) en een extra werkgeversnetwerk (uitzendorganisaties).
Sinds: Oktober 2016.
Aanpak: Diagnose van werkzoekenden geeft inzicht in bestand en individuele behoeften waarmee aanpak en instrumenten worden bepaald.
Doel:

Uitstroom van werkzoekenden, krimpdoel: jaarlijks minimaal 50 dossiers.

Resultaat: Werkzoekendenbestand is binnen drie jaar gekrompen met 400 tot 4.450 (september 2019). Om dit te realiseren, zijn er in die periode ruim 4.100 mensen uitgestroomd, waarvan ruim 43% naar werk.