Wie vormen de alliantie?

De alliantie wordt gevormd door de ABU, Cedris, NRTO en OVAL. Dit zijn vier koepelorganisaties die actief zijn in het hart van de arbeidsmarkt. Samen hebben zij een landelijk en regionaal dekkend netwerk van duizenden dienstverleners op het gebied van scholing, begeleiding, inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling. Zij kennen de regionale arbeidsmarkt en de behoeften van werkgevers en werkzoekenden.

Naast het netwerk en de kennis van de arbeidsmarkt, hebben deze dienstverleners de expertise en ervaring in huis die nodig is om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan kennis en kunde op het gebied van loopbaanbegeleiding, vitaliteit, matching, re-integratie, jobcoaching, activering, training en scholing.

Dit zijn de alliantiepartners:

ABU
De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is dé belangenbehartiger voor ondernemers in de uitzend- en payrollbranche en leidend in de wereld van (flexibel) werk. Uitzendwerk, detachering en payrolling zijn van grote toegevoegde waarde voor werkgevers om potentiële kandidaten te vinden, werkzoekenden kansen te bieden om werkervaring op te laten doen, hen scholing/leerwerktrajecten te bieden en hen laagdrempelig naar werk te begeleiden. De ABU vertegenwoordigt ruim 500 leden.

Bekijk hier de ledenlijst van de ABU >

Cedris
Cedris is dé landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Cedris bouwt actief kennis op over sociale werkgelegenheid en de Participatiewet, en faciliteert uitwisseling van kennis in het ledennetwerk. Leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Leden zijn SW-bedrijven, werkleerbedrijven, sociale ondernemingen en gemeenten, verspreid over het hele land. Zij zorgen ervoor dat mensen die onder de Participatiewet vallen aan het werk komen.

Bekijk hier de ledenlijst van Cedris >

NRTO
De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO-leden hebben als missie het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen te helpen hun ambities te realiseren. NRTO vertegenwoordigt 950 leden.

Bekijk hier de ledenlijst van de NRTO >

OVAL
OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement- en loopbaanbedrijven, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. De leden van OVAL zijn grote en kleine bedrijven, breed georiënteerd of specialistisch en gericht op mens en organisatie Zij leveren een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, kwaliteit van werk en leven en daarmee van productiviteit van mensen. OVAL heeft meer dan 135 leden.

Bekijk hier de ledenlijst van OVAL >