Online arbeidsmarkt-event: Aan de slag, juíst nu!

Van 3 tot en met 6 november 2020 organiseerde de alliantie Samen werken het online arbeidsmarkt-even Aan de slag, juíst nu! In dagelijkse webcasts deelden arbeidsmarktexperts – onder leiding van presentator Marijke Roskam – hun kennis en visie op de arbeidsmarkt en hun praktijkervaringen, telkens vanuit een ander perspectief op de arbeidsmarkt.

Meer dan 20 experts in 5 spraakmakende webcasts.

Kijk de serie nu terug!

Kick-off-event

Petra van de Goorbergh (directeur OVAL), Ria van ’t Klooster (directeur NRTO), Arend Pieterse (directeur Cedris) en Jurriën Koops (directeur ABU) gaan in op de missie van de alliantie, de toegevoegde waarde van samenwerking, de kansen én de obstakels. Wat kunnen partijen – ieder vanuit hun eigen expertise – doen om mensen snel naar (nieuw) werk te begeleiden en waarom is samenwerking juist nu de dringende oproep? Die vraag wordt ook beantwoord door Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV en Richard Motie, wethouder Rotterdam( Werk en inkomen).

> Het kick-off-event in anderhalve minuut.

Het economisch perspectief

Door de regionale arbeidsmarkttekorten en -overschotten moeten mensen ‘over sectoren heen bewegen’. Hoe gaan we mensen daartoe verleiden en wat hebben ze nodig om dat te doen? Daarover praten Jouke van Dijk, (hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Universiteit Groningen), Barbara van Beek (directeur Capabel), Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland), Tijs de Bree (gedeputeerde in Overijssel), Valerie Musson (KLM Cabin Attendant) en Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).

> Het economisch perspectief in twee minuten.

Het strategisch perspectief

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Wie wendbaar is, heeft grote kans aan het werk te blijven. Maar hoe vergroten we de wendbaarheid van mensen en wat hebben mensen nodig om wendbaar te zijn? Jeffrey van Meerkerk (directeur strategische relaties en duurzaamheid ManpowerGroup), Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland), Jan Peter van den Toren (managing partner Birch), Justine Feitsma (voorzitter CNV Jongeren) en Petra van de Goorbergh (directeur OVAL) gaan in op de strategische keuze die gemaakt moeten worden.

> Het strategisch perspectief in twee minuten.

Het sociaal-maatschappelijk perspectief

Hoe kan arbeidsparticipatie bevorderd worden? Is de basisbaan een van de oplossingen? Belangrijk is de mens centraal te stellen en iedereen eenvoudig de kans geven mee te doen op de arbeidsmarkt. Hoe? Daarover praten Carine Bloemhoff (wethouder in Groningen), Ron Steenkuijl (directielid van ADG dienstengroep), Martine Schuijer (directeur van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk), Pieter Vermeer (community builder JobOn), Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland) en Jurriën Koops (directeur ABU).

> Het sociaal-maatschappelijk perspectief in twee minuten.

Het veranderperspectief

De opbrengst van voorgaande webcasts wordt in deze ‘werksessie’ voorgelegd aan Hans Borstlap, voorzitter van de commissie Regulering van werk en Tweede Kamerleden Judith Tielen (VVD), Steven van Weyenberg (D66), Gijs van Dijk, (PvdA) en Hilde Palland CDA). In maart 2021 vinden de verkiezingen plaats. In deze webcast gaan zij in op hun plannen om te komen tot een activerend arbeidsmarktbeleid, wat zij meenemen uit de adviezen van de commissie-Borstlap en welke lessen zij uit voorgaande uitzendingen willen zij meenemen in hun plannen.

> Het veranderperspectief in twee minuten.