Columns

Win-winsituatie

Juist dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. In 2006 startte een nieuw stelsel voor inburgeringsonderwijs, waarbij inburgeraars meer verantwoordelijkheid kregen over hun inburgeringstraject. Tegelijkertijd kregen zij meer keuzevrijheid met betrekking tot de taalaanbieder. In de nieuwe opzet konden zij terecht bij zowel publieke als particuliere taalaanbieders. Dat is een goede

Lees bericht
‘Goede’ cijfers over de arbeidsmarkt

Wat moet de berichtgeving doen met hen die zo lang niet mee kunnen doen en die vaak al tientallen of honderden keren zijn afgewezen. Als de krapte van de arbeidsmarkt ontwrichtend begint te werken voor onze economie en samenleving en zij nog immer niet in beeld komen. Dat moet vervreemdend

Lees bericht
“Wat heb je nodig?”

Hoewel de werkloosheid ongekend laag is en het stikt van de vacatures staan er ook nog altijd veel mensen aan de kant.

Lees bericht
‘Alleen kun je niets, je moet het samen doen’

Ook de Arbeidsinspectie concludeert in haar rapport dat kwetsbare werkzoekenden onvoldoende aandacht krijgen. In plaats van dit gelaten te aanvaarden, mogen we dit niet accepteren. Als iemand wil werken dan moeten we alles op alles zetten om voor diegene een baan te vinden. En in deze tijd, dat werkgevers staan

Lees bericht
Een publiek-privaat inclusiebedrijf, wie durft?

Brancheorganisaties kunnen de voorwaarden scheppen, maar hun leden moeten het uitvoeren. Dat zijn ook weer concurrenten van elkaar. Bovendien mag niet alles zomaar, want er bestaat mededingingswetgeving. Op het moment dat én uitzenders én re-integratiebedrijven én scholingsorganisaties met elkaar moeten gaan werken, wordt het wel uitdagender, maar niet makkelijker. Maar

Lees bericht
Hebben mensen een afstand tot de arbeidsmarkt of heeft de arbeidsmarkt afstand tot mensen?

Er is een gigantische krapte op de arbeidsmarkt, werkgevers zitten te springen om mensen en tegelijkertijd staan er een miljoen mensen langs de lijn. Vanuit Cedris hebben we het nieuwe kabinet opgeroepen werk te maken van de inclusieve arbeidsmarkt en 40.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Lees bericht