Hoe kunt u meedoen?

Wilt u ook samen met andere partijen meer mensen aan de slag helpen?

Met elkaar aan de slag om een antwoord te vinden op regionale arbeidsvraagstukken, met ruimte voor maatwerk voor werkzoekenden. Dit wordt bereikt door bestaande arbeidsmarktnetwerken in de regio te verstevigen en nieuwe netwerken op te bouwen. In een viertal regio’s zijn publieke en private partners momenteel  al aan de slag met het formuleren van concrete oplossingen voor een regionaal arbeidsmarktvraagstuk. De vraagstukken, die moeten worden opgelost zijn afhankelijk van de context; hetzelfde probleem vraagt in de ene regio om een andere oplossing dan in een andere regio. De alliantie sluit aan bij de uitdagingen in de regio, de samenwerkingsverbanden die er al zijn en de leden in de regio die ook graag een bijdrage willen leveren.

Wilt u weten wat de alliantie voor uw gemeente en/of regio kan betekenen? Neem dan van contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

U kunt zich natuurlijk ook eerst laten inspireren door de acht praktijkvoorbeelden in de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk.

Aangesloten leden van de alliantiepartners ABU, Cedris, NRTO en OVAL, die graag een bijdrage willen leveren om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, kunnen contact opnemen hun brancheorganisatie.

Op de hoogte blijven van de activiteiten en voorbeelden bij u in de regio? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.