Interne maatwerkopleiding helpt zij-instromers aan werk

Door nauwe samenwerking tussen de Haarlemse zorginstelling Stichting Sint Jacob en de private opleider STOC worden jaarlijks 70 zij-instromers opgeleid voor Zorg & Welzijn. Met een verkorte maatwerkopleiding worden zij uit krimpsectoren intern opgeleid tot Helpende (niveau 2) of Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg). Dat is mogelijk door strategische personeelsplanning en verregaande samenwerking.

Sint Jacob biedt met 700 medewerkers en 450 vrijwilligers zorg, behandelingen en revalidatie voor ouderen in de regio Zuid-Kennemerland. Dat gebeurt op zeven locaties voor langdurige zorg en in een revalidatiekliniek. Vanwege personeelsschaarste werkt Sint Jacob al enkele jaren met verregaande strategische personeelsplanning. Zo wordt de interne mobiliteit vergroot en op basis hiervan worden nieuwe personeelsbronnen aangeboord. Onder wie zij-instromers uit andere sectoren. Van de verzekeringsbranche of grafische sector tot bijvoorbeeld grondstewardessen van de KLM. “Mensen die nu iets anders willen, een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt of in een krimpsector werken en willen omscholen,” schetst opleidingsadviseur Marjo de Graaf van Sint Jacob.

“Werkend leren is voor mij een uitkomst”

UWV, gemeenten, ROC & STOC

Er wordt nauw samengewerkt met ROC’s voor de instroom vanuit het reguliere onderwijs. Voor zij-instromers wilde de zorginstelling intern een maatwerkopleiding bieden. “Een versneld traject, afgestemd op de leerbehoeften van deze mensen én op onze werkomgeving,” aldus De Graaf. Voor het ontwikkelen van bestaande medewerkers werkte de zorginstelling al samen met STOC, opleider voor mbo- en post-hbo-niveau in de sector zorg en welzijn. Voor het in company opleiden van zij-instromers is die samenwerking in 2014 geïntensiveerd.
Om zij-instromers te vinden, onderhoudt Sint Jacob nauwe contacten met UWV en gemeenten, onder andere via een regionale werkgeversorganisatie (Samen Voor Betere Zorg). Er worden voorlichtingsavonden gegeven en STOC helpt bij het screenen van kandidaten. Voor hun opleiding volgen zij een voorwerktraject van minimaal vier weken tot zes maanden (met vergoeding uit een tijdcompensatieregeling). Dit voorwerk is waardevol, benadrukt adviseur en projectleider Judith Dalm van STOC. “Kandidaten krijgen zo een goed beeld van het werk en de zorgcontext. Dat is waardevol om hier bewust voor te kiezen en leerlingen kunnen hierdoor kennis sneller doorgronden en toepassen.”

Verkort leertraject

Na het voortraject krijgen deelnemers een leerwerkovereenkomst. Ze leren een dag per week intern in een speciaal ingerichte lesruimte van Sint Jacob. Daarnaast werken ze drie of vier dagen als Leerling Helpende of Leerling Verzorgende IG. Na het afronden van het leerwerktraject van respectievelijk twaalf of achttien maanden hebben ze een landelijk erkend diploma en een baangarantie bij Sint Jacob. Het versnelde leertraject is mogelijk door een efficiënt ingericht leerprogramma, goed afgestemd op de praktijk van Sint Jacob en leerbehoeften van leerlingen. “Wat heeft iemand nodig en hoe kan en wil iemand leren? Dat staat altijd centraal,” aldus Dalm. Naast klassikaal onderwijs wordt ook veel gewerkt met digitaal lesmateriaal (e-learnings).

Lessen van deze samenwerking

De samenwerking tussen Sint Jacob en STOC gaat duidelijk verder dan een ‘klant-leverancierrelatie’. “Onze werkprocessen lopen in elkaar over om echt samen te kunnen opleiden,” schetst Dalm. “Wij hebben bijvoorbeeld ook nauw contact met de praktijkopleiders en leercoaches van Sint Jacob. Zo is het een echt partnerschap geworden.”

Als belangrijkste succesfactoren van de samenwerking noemen De Graaf en Dalm onder andere: open communicatie, de uitvoering blijven verbeteren en wederzijdse integratie van kennis en ervaring. De Graaf: “Samenwerking moet groeien. Daarvoor moet je flexibel blijven en elkaar open en eerlijk feedback geven. Onze korte lijnen zijn daarvoor waardevol.” Dalm: “En je moet duidelijke gezamenlijke doelen stellen en elkaar blijven uitdagen om het steeds beter te doen.”

“Werkend leren is voor mij een uitkomst”

Na 29 jaar administratief werk bij een pensioenuitvoerder maakte Yvonne Kol (54) bij Sint Jacob een waardevolle zijstap in haar loopbaan. “Door de financiële crisis en reorganisaties moest ik op zoek naar ander werk. Via een loopbaancoach ontdekte ik deze mogelijkheid. Dat trok me! Ik wilde graag met mensen werken en de combinatie van werken en leren voor mijn diploma, was een uitkomst. Ik begon in mei 2018. In mei 2019 ben ik volwaardig Helpende Zorg en Welzijn. Het werken en leren bevalt heel goed. Het was even wennen omdat dit totaal ander werk is, maar het leert ook snel omdat er geen afstand is tussen werkplek en de opleiding. Daardoor kan ik leeropdrachten direct toepassen in de praktijk. Ik werk nu met ouderen. Dat is heel leuk en dankbaar werk. En ik kan ook competenties uit mijn oude werk benutten, zoals snel informatie opzoeken en ordenen of rapporteren.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: Stichting Sint Jacob (zorg) en private opleider STOC.
Wat: Samen zij-instromers intern opleiden met verkorte mbo-maatwerktrajecten tot Helpende of Verzorgende IG.
Toegevoegde waarde: Sint Jacob heeft kandidaten en ervaringsplekken, STOC zorgt als landelijk erkende opleider voor de didactische inhoud en heeft flexibiliteit om de interne opleidingen versneld en met maatwerk te realiseren.
Sinds: Zomer 2017.
Aanpak: Zij-instromers volgen een kort voorwerktraject (4-6 weken) en een interne opleiding (werken en leren) van 12 of 18 maanden. Daarna blijven zij werken bij Sint Jacob.
Doel: Jaarlijks 70 zij-instromers succesvol opleiden.
Resultaat: Jaarlijks 70 nieuwe werknemers door zij-instroom met dit opleidingstraject.