Lessen van succesvolle leerwerktrajecten bouwberoepen

Strategische samenwerking biedt werkzoekenden extra kansen op een baan

UWV en Opstap personeelsdiensten werken landelijk succesvol samen bij het omscholen en bemiddelen van werkzoekenden, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor bouwberoepen. In tien weken worden deelnemers met een praktijkleertraject opgeleid tot schilder of stukadoor. Daarna kunnen ze direct aan de slag. Dit lukt door goede selectie van kandidaten én nauwe samenwerking tussen meerdere partijen. We kijken bij WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort hoe dat werkt.

UWV en Opstap (uitzendbureau in de bouw) tekenden in de zomer van 2020 een samenwerkingsovereenkomst voor het bemiddelen van werkzoekenden naar bouwberoepen. Dit kwam niet ‘uit de lucht’ vallen. De aanleiding was een gesubsidieerd omscholingstraject (van 2017 tot juli 2019) met OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie voor schildersbedrijven. Hierbij zijn 260 zij-instromers vanuit de WW succesvol opgeleid en begeleid naar het schildersvak. “Wij werkten toen samen met drie intermediairs en hebben hierbij Opstap goed leren kennen,” schetst Albert Bergers (Landelijk Adviseur Werkgeversdiensten) van UWV WERKbedrijf. “Zij legden actief contact met onze collega’s van de WSP’s en bleken ook open te staan voor werkzoekenden die meer hulp nodig hebben in de vorm van scholing en begeleiding. Hierdoor zijn ze voor ons een aantrekkelijke partner.” Het gevolg was een samenwerking tussen UWV en Opstap in steeds meer regio’s, zoals Amersfoort, Zutphen en Zuid-Nederland. Hierbij zijn altijd de regionale opleidingsbedrijven betrokken.

Mindset werkgevers verandert

Centraal staat een leerwerktraject van tien weken voor schilders of stukadoors. Geschikte kandidaten kunnen deelnemen met behoud van uitkering. Na afronding van de opleiding krijgen ze een halfjaarcontract bij Opstap en vervalt de uitkering. Waar nodig kan ook eerst een proefplaatsing worden ingezet (met behoud van uitkering) of extra vervolgscholing. Uiteindelijk stromen de meeste deelnemers door naar een dienstverband bij een inleenbedrijf.
De trajecten waren vooral gericht op schilders en stukadoors, maar worden steeds breder gericht op meer beroepen in de bouwsector. “Werkgevers staan daar steeds meer voor open. Hun mindset verandert,” zegt Joey Krabben (landelijk manager HR-projecten) van Opstap. “Dat merken we voor schilders al langer, maar inmiddels ook voor stukadoors. Dat komt deels door de krapte op de arbeidsmarkt. Door schaarste kijken werkgevers naar nieuwe mogelijkheden.”

Vooral aanleg en motivatie zijn doorslaggevend bij de selectie van kandidaten. Krabben: “Eerst maakt het betreffende WSP (of UWV) een voorselectie, waarna we samen bepalen wie het meest geschikt zijn. Zij worden uitgenodigd voor een uitgebreide inzetbaarheidstest bij de vakschool. Dan valt de beslissing of ze geschikt zijn voor het leerwerktraject.”

Diverse groep deelnemers

Op deze manier heeft Opstap de afgelopen jaren landelijk al 400 mensen opgeleid en bemiddeld naar bouwberoepen. Onder hen zitten ook statushouders, Wajongers en andere kandidaten die vallen onder de Participatiewet. Daarvan is 80% nog steeds aan het werk.
Bij de Schildersvakopleiding in Amersfoort wordt al drie jaar samengewerkt. Na twee groepen van tien schilders startte in maart dit jaar een derde groep.

De afgelopen jaren zijn landelijk al 400 mensen opgeleid en bemiddeld naar bouwberoepen. Onder wie ook statushouders, Wajongers en andere kandidaten die vallen onder de Participatiewet. Daarvan is 80% nog steeds aan het werk.

Opnieuw een gemêleerde groep deelnemers, schetst Khalid Hamimid (adviseur werkgeversdiensten) van WSP regio Amersfoort. “Met een 60-plusser, mensen vanuit de horeca, Wajong en de grafische wereld bijvoorbeeld. Voor onze werkzoekenden is dit een extra kanaal om werk te vinden. Op een manier die zij zelf niet kunnen realiseren: met een versneld opleidingstraject waarbij ze ook werkervaring opdoen. Werkgevers zijn vaak voorzichtig, maar via het netwerk van Opstap lukt het toch om voldoende stageplekken te vinden. Alleen door strategische samenwerking kunnen we projecten zoals deze mogelijk maken en werkzoekenden extra kansen bieden.”

In Amersfoort werken Opstap en het WSP nauw samen met de Schildersvakopleiding Amersfoort en het Leerwerkloket Amersfoort van gemeenten en UWV. Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen zich hier aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Hamimid: “Zodra wij een geschikte kandidaat hebben, schakel ik direct met mijn vaste contactpersoon bij Opstap. Samen sparren we over kandidaten en de mogelijkheden. Dit overleg en de terugkoppelingen over en weer zijn heel belangrijk. Zo groeit de aanpak, onze samenwerking en het onderlinge vertrouwen. Als wij een serieuze kandidaat zien, weten ze bij Opstap inmiddels dat zij ook kunnen vertrouwen op onze inschatting.”

Succesfactoren voor goede samenwerking

Een belangrijke succesfactor voor goede publiek-private samenwerking is volgens Krabben ook dat de samenwerking kan groeien. “In iedere regio moeten we gezamenlijk ontdekken hoe de samenwerking het best verloopt, bijvoorbeeld de afstemming op verschillende systemen van UWV en gemeenten. Goede communicatie, terugkoppelingen en durven te leren van elkaar is essentieel.” Hamimid: “Dat begon bij ons met een goed persoonlijk gesprek waarin we over en weer duidelijke verwachtingen hebben uitgesproken.”

Duurzame samenwerking geeft de betrokken partijen ook de ruimte om te investeren in elkaar en de samenwerking. Krabben: “Onze adviseurs kregen via UWV bijvoorbeeld ook een cursus in het omgaan met Wajongers. Dat is waardevol. Daarnaast wordt in Amersfoort ook goed meegedacht over proefplaatsingen, loonkostenvoordeel voor werkgevers of jobcoaching wanneer dat nodig is. Dat maakt het vereiste maatwerk mogelijk.

 

“Mooie kans om een nieuwe toekomst op te bouwen”

Wesley Strijbosch (30) uit Amersfoort volgde dit voorjaar het opleidingstraject van Opstap tot schilder, nadat hij jarenlang een Wajong-uitkering had. “Na de beoordeling van mijn arbeidsvermogen door UWV keken we naar mijn mogelijkheden. Werken als schilder of verhuizer leek mij wel wat, maar ik had geen schooldiploma of relevante werkervaring. Ik had wel affiniteit met schilderwerk, wat ik regelmatig bij familie deed. Na een testdag bij Opstap kon ik deelnemen aan het opleidingsproject bij de Schildersvakopleiding Amersfoort. In korte tijd heb ik veel geleerd, de eerste praktijkervaring opgedaan en een hoogwerkcursus gehaald. Ik vond het jammer toen de opleiding klaar was, maar het is een goede start.

Nu werk werk ik nog vier weken via Opstap bij een stagebedrijf en als dat goed bevalt, kan ik daar blijven werken. Omdat ik lang niet had gewerkt, zag ik er vooraf een beetje tegenop, maar het bevalt goed. Dit wil ik nog lang blijven doen! Het betekent heel veel voor mij. Het is een mooie kans om een nieuwe toekomst op te bouwen. Dat vind ik heel waardevol, ook voor mijn twee kinderen.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: UWV, WSP regio Amersfoort, Opstap personeelsdiensten en regionale opleiders.
Wat: Werkzoekenden, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met praktijkleren opleiden en begeleiden naar bouwberoepen.
Toegevoegde waarde: Het WSP kent de kandidaten, landelijke afspraken en beschikbare financiële regelingen. Opstap kent de werkgevers, hun behoeften en passende mogelijkheden voor deelnemers en stemt af met de (private) regionale opleiders.
Sinds: 2017.
Aanpak: Samen geschikte kandidaten selecteren en na een kort praktijkleertraject begeleiden naar werkgevers. Eerst via Opstap en na een halfjaar komen de meesten in directe dienst bij de inlener.
   
Resultaat: Landelijk heeft Opstap op deze manier 400 mensen opgeleid en bemiddeld naar bouwberoepen, onder wie 70 werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet. 80% werkt nog steeds.