“Ik heb nu werk en spreek Nederlands met mijn dochter”

Elisabeth Linares (27) kwam in 2011 vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland. Daar studeerde ze twee jaar medicijnen aan de universiteit. In Nederland bleken de taal en werk vinden lastig. Ze werkte in de catering, maar kwam in de bijstand terecht. “Door taalproblemen had ik weinig contacten, maar ik wilde mij ontwikkelen om mijzelf en mijn dochtertje een goede toekomst te geven. Via het ontwikkelingscentrum hoorde ik van de opleiding. Zo leerde ik de taal, volgde de opleiding en kreeg contacten met anderen. Dat was heel belangrijk. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en al voor ik begin 2017 mijn diploma kreeg, kon ik aan het werk bij thuiszorgorganisatie Buurtdiensten. Ik heb nu mijn tweede jaarcontract en lijk een contract voor onbepaalde tijd te kunnen krijgen. Dit is heel belangrijk voor mij. Ik zie hier nu een goede toekomst voor ons. Ik kan mij verder ontwikkelen en spreek Nederlands met mijn dochter.”

‘Grote impact op het leven van deelnemers én de wijk’

Marja Bijlsma, projectmanager gemeente Amsterdam

WijkLeerbedrijf springplank van bijstand naar opleiding en werk in de zorg

In 25 plaatsen door heel Nederland zijn WijkLeerbedrijven opgezet om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een springplank te bieden naar betaald werk in de zorg. Door samenwerking tussen gemeente, onderwijs, (thuis)zorgorganisaties – en als spil de sociale onderneming Calibris Advies – kunnen deelnemers op hen afgestemd onderwijs volgen en werkervaring opdoen. In WijkLeerbedrijf Nieuw-West in Amsterdam is de aanpak vooral gericht op vrouwen die anders geen onderwijs zouden volgen of werk zouden krijgen. Nu lukt dat wel.

Vooraf stond één ding vast. Voor de moeilijk bereikbare doelgroep in het stadsdeel was een niet reguliere aanpak nodig om hun participatie te stimuleren. “Tijdens een bezoek aan een WijkLeerbedrijf in Den Haag werden wij direct enthousiast over deze aanpak,” zegt programmamanager Marja Bijlsma van de gemeente Amsterdam.
De sociale onderneming creëert kansen voor mensen die zelf moeilijk aan werk kunnen komen of een opleiding kunnen volgen. Met innovatieve oplossingen wordt leren in de praktijk gestimuleerd, onder andere met WijkLeerbedrijven. Landelijk behaalt 80% van de deelnemers een diploma, van wie 75% doorstroomt naar werk of een vervolgopleiding.

De aanpak in Amsterdam

In Amsterdam wordt samengewerkt met een ROC, twee zorginstellingen en emancipatiecentrum Vrouw en Vaart. Bij dit ontwikkelcentrum volgen vrouwen die thuiszaten (vaak zonder startkwalificatie, zonder een goed netwerk en met taalproblemen) nu maximaal twee jaar een opleiding tot Helpende zorg en welzijn. Daar liggen kansen voor hen. Het ROC heeft de opleiding aangepast op de manier waarop deze vrouwen leren.

Van de eerste groep vrouwen hebben alle twaalf deelnemers hun diploma gehaald en is iedereen aan het werk gegaan, vooral in de zorg. Door dit succes was er direct veel animo voor vervolggroepen. Tot de zomer van 2018 zijn in totaal vier groepen gestart, waarvan er al drie (34 deelnemers) gediplomeerd zijn. 20 van deze deelnemers hadden er tot medio 2018 werk gevonden (in zorg, schoonmaak en de horeca). 11 zijn verder gaan leren.

Samenwerking vereist trekkracht

Calibris Advies zorgt voor continuïteit en verbinding tussen alle samenwerkende partijen. “Wij zijn de ‘kartrekker’ en zorgen voor de afstemming van gezamenlijke belangen,” schetst senior adviseur Anne Marie Bas van Calibris Advies. “Samen kunnen wij als partners meer doen voor de doelgroep doordat iedereen breder kijkt. Deze samenwerking vereist wel trekkracht en een verbindende spil. Die rol kunnen wij goed spelen, omdat wij de andere partners en hun rol als overheid, onderwijs- of zorginstelling goed kennen.”

Lees de volledige case in de inspiratiegids.

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Nieuw-West), ROC van Amsterdam, Stichting Calibris Advies, ontwikkelcentrum Vrouw en Vaart en zorginstelling Stichting Mantelzorg & Dementie.
Wat: Creëren WijkLeerbedrijf voor mensen met (zeer) grote arbeidsmarktafstand.
Toegevoegde waarde: Calibris Advies heeft de formule, kennis en ervaring en creëert samenwerkingsverbanden om WijkLeerbedrijven op te zetten tussen de andere partijen, allemaal met hun eigen rol en specialismen.
De gemeente zorgt voor de financiering en terugkoppeling naar de politiek.
Sinds: 2016
Aanpak: Deelnemers volgen in hun wijk een zorgopleiding (mbo-niveau 1 of 2) en leveren tijdens hun stage informele hulp aan kwetsbare wijkbewoners. Met een diploma worden zij begeleid naar werk, vaak bij betrokken zorginstellingen.