Oudere werkzoekenden aan de slag in Zwolle via pilot alliantie

Naast veel kennis en ervaring hebben oudere werknemers meer voordelen voor organisaties. Maar als zij werk zoeken, hebben ze het vaak lastig op de arbeidsmarkt. Een pilot in de arbeidsmarktregio Zwolle toont hoe werkzoekenden van 56+ wel aan de slag komen. Goede samenwerking, persoonlijke aandacht en maatwerkbegeleiding maken het verschil. Die aanpak is ook interessant voor andere regio’s.

Zilveren randje

Dit project ‘Senioren: werknemers met een zilveren randje’ is één van de landelijke pilots van de alliantie Samen werken voor werk. Bij de pilots wordt geëxperimenteerd met maatwerkoplossingen voor werkzoekenden door samenwerking tussen publieke partijen en private specialisten. Voor oudere werkzoekenden is dat hard nodig. “Zij komen lastig aan de slag, hoe goed ze ook zijn. Dat komt meestal niet omdat ze duurder of minder gekwalificeerd zijn, maar vooral door vooroordelen. Ze ervaren steeds opnieuw dat ze geen kans krijgen, maar werkgevers zeggen nooit hardop dat dit door hun leeftijd komt,” zegt projectleider Ton Keesom.

Aanleiding: talent & ervaring

Om dit te doorbreken, nam Sven van Brakel van UWV het initiatief voor de pilot. Hij was toen adviseur werkgeversdiensten voor WSP Regio Zwolle (werkgeversservicepunt) en werkt nu bij UWV Servicepunt Flex als adviseur publiek-private samenwerking. Voor de pilot zocht hij in 2019 contact met uitzendorganisaties Timing en Randstad en PROFIT Opleidingen. “Vanuit WSP Zwolle kreeg ik de ruimte om de samenwerking te zoeken, zodat we met scholing en een dienstverband bij een uitzender 56-plussers wel weer aan de slag krijgen,” zegt Van Brakel. “Deze mensen hebben veel talenten en ervaring waar de arbeidsmarkt om vraagt. Ze zijn vaak enorm gemotiveerd, vragen niet de ‘hoofdprijs’ en er zijn aantrekkelijke regelingen voor werkgevers. En toch lopen ze tegen een ‘muur’ aan. Want werkgevers zijn huiverig en opeens weer solliciteren na jarenlange trouwe dienst gaat ook heel anders. Daarom is soms wat hulp nodig, waar nodig met bijscholing of een nieuwe opleiding.”

Voor werkgevers is de uitzendconstructie een veilige manier om kennis te maken met oudere werknemers. Keesom: “Het netwerk van uitzendorganisaties is waardevol en zij kunnen goed het gesprek met werkgevers voeren, zodat zij zich wél openstellen voor oudere werkzoekenden.” Met het aanhaken van TIEM, de partij die in Zwolle werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt, is de samenwerking compleet.

Begeleiding vanuit aandacht

Voor de pilot selecteerden UWV, TIEM en gemeenten in de regio arbeidsfitte kandidaten. Na een startbijeenkomst in november begonnen 16 deelnemers aan het begeleidingstraject. Keesom: “Vooral met aandacht voor de kandidaten, zodat we echt maatwerk kunnen bieden. Ik bel ze iedere twee weken. Zo ontstaat een vertrouwensband die belangrijk is om goede keuzes te maken en passende begeleiding te vinden. Ook zijn de gesprekken belangrijk voor het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van kandidaten. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijke die steun is wanneer je als oudere werkzoekende weer aan de slag wilt.”

De pilot loopt tot mei 2021, maar de eerste resultaten zijn na een halfjaar al zichtbaar. Vier deelnemers zijn al uitgestroomd, omdat zij duurzaam werk vonden in diverse sectoren. Drie volgen het traject nog, maar hebben al wel tijdelijk werk gevonden (vooral in de zorg). Vijf zitten in een coachingstraject voor zij een nieuwe stap zetten en vier zijn nog zoekend. “Maar ook zij zetten binnenkort een nieuwe stap. Ik verwacht dat alle deelnemers uiteindelijk duurzaam werk vinden. Het officiële doel is: 80 procent van de kandidaten, maar wij gaan voor 100 procent,” aldus Keesom.

Formule voor meer regio’s

De intensieve, persoonlijke begeleiding van kandidaten, een compact projectteam en het geboden maatwerk zijn volgens Van Brakel belangrijke succesfactoren van de aanpak. “Deze pilot laat zien hoe publiek-private samenwerking voor alle werkzoekenden kan werken. Deze aanpak kan waarschijnlijk ook goed gekopieerd worden naar andere regio’s en voor andere ‘doelgroepen’, al houd ik niet zo van die etiketten. Maar wat in Overijssel werkt, kan vaak ook in Limburg of Friesland met de eigen regionale kennis en accenten.”

Van Brakel werkt binnen UWV inmiddels voor Servicepunt Flex, dat fungeert als ‘brug in de publiek-private samenwerking’ tussen UWV, gemeenten en de uitzendbranche. Goede samenwerking betekent volgens Van Brakel ook vooral: kennis en formules delen. “Regio’s moeten vooral niet zelf allemaal het wiel uitvinden. Benut wat er is! Al vraag je eerst alleen om een draaiboek van een interessant project. En wees bij je eigen samenwerking niet bang om iets over te laten aan andere partijen, wanneer je er zelf minder van weet. Laat het dan juist aan een ander over! Mijn advies: doe waar je goed in bent en deel met elkaar.”

“Met mijn diploma sta ik veel sterker op de arbeidsmarkt”

Na dertig jaar bij één werkgever in de grafische sector werd Tineke Noya (59) uit Kampen drie jaar geleden werkloos door een reorganisatie. “Ik kreeg een uitkering. Dat wilde ik totaal niet, maar ik kon zelf geen werk vinden. Via de gemeente kon ik meedoen aan de pilot. Ik wilde de zorg in, maar had een opleiding nodig. Via de pilot kon dat en ik begon in februari aan de zorgopleiding ‘Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn’. Ik liep stage in de ouderenzorg bij Viattence in Wezep. Met de coronacrisis kreeg ik direct een ‘vuurdoop’, waardoor ik ook veel geleerd heb. In juli krijg ik mijn diploma. Naast mijn opleiding vond ik ook al werk als zorgondersteuner bij zorginstelling IJsselheem in Kampen. Wel met een nulurencontract, maar ik heb al flink wat gewerkt en ik heb nu ook een nulurencontract bij Viattence. Uiteindelijk zou ik graag vast 24 of 28 uur werken. Daarom blijf ik ook solliciteren. Met mijn diploma sta ik al veel sterker op de arbeidsmarkt. Ik word nu zelfs benaderd voor banen. Ik wil ook zeker met ouderen in de zorg blijven werken. Het is dankbaar werk.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: WSP Regio Zwolle (UWV, TIEM en gemeenten), Timing, Randstad en PROFIT Opleidingen.
Wat: Arbeidsfitte oudere werkzoekenden begeleiden naar werk.
Toegevoegde waarde: WSP Regio Zwolle selecteert kandidaten. De opleider zorgt (waar nodig) voor scholing en uitzendorganisaties bieden veilige constructie voor werkgevers en voeren met hen gesprekken over oudere kandidaten.
Sinds: November 2019.
Aanpak: 16 deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding en coaching en worden (waar nodig na een opleiding) bemiddeld naar werk door uitzendorganisaties.
   
Resultaat: In juni 2020 hadden 7 kandidaten werk (3 tijdelijk), de anderen volgen nog een coachingstraject. De verwachting is dat zij in mei 2021 allen duurzaam werk hebben (dit ligt boven het doel van 80 procent).