Alliantie Samen werken voor werk organiseert bijeenkomst in Zwolle

Op 19 december jongstleden organiseerde de alliantie Samen werken voor werk een bijeenkomst in het provinciehuis van Overijssel. Tijdens deze bijeenkomst gingen diverse organisaties met elkaar in gesprek over de wijze waarop zij door middel van samenwerking en het benutten van elkaars expertises nog meer werkzoekenden aan een baan kunnen helpen.

Doel is om samen met publieke partijen, opleiders, re-integratiebureaus, SW-bedrijven en uitzenders een pilot vorm te geven en met elkaar aan de slag te gaan. Door de krachten te bundelen (in een zogenaamd treintje) worden maatwerkoplossingen gecreëerd voor mensen die dat nodig hebben.

De alliantie Samen werken voor werk (samenwerking tussen de vier brancheorganisaties NRTO, ABU, Cedris en OVAL en hun leden) zet zich in om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Een grote groep mensen staat nog steeds langs de kant, terwijl werkgevers staan te springen om personeel. We hebben elkaar nodig om dit ‘gat tussen bak en baan’ te dichten. De mensen hebben iets extra’s nodig om aan de slag te kunnen en dat kunnen we in gezamenlijkheid bieden in de regio. Naast de pilot in Zwolle worden ook pilots gedaan in de regio’s Rijnmond, Foodvalley en Apeldoorn.

Meer weten? Mail dan naar info@samenwerkenvoorwerk.nl