Alliantie samen werken voor werk, start regionale pilots 

De samenwerking binnen de alliantie Samen werken voor werk krijgt concrete vorm. In vier arbeidsmarktregio’s worden pilots gestart. Doel: werkzoekenden klaarstomen voor de arbeidsmarkt en vervolgens aan het werk helpen.

Een jaar geleden sloegen de ABU (uitzend- en payrollorganisaties), NRTO (opleiders), Cedris (re-integratie / sociale werkgelegenheid) en OVAL (jobcoaching / loopbaanbegeleiding) de handen ineen met als doel een beter functionerende arbeidsmarkt te creëren. Met behulp van maatwerk moeten meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk komen. Zij kunnen onder meer arbeidsfit, begeleid, gecoacht, opgeleid en bemiddeld naar werk worden. Samen hebben de vier koepelorganisaties alle dienstverlening in huis om hierin de juiste stappen te zetten.

Proeftuin
Goede samenwerking tussen de partners in de alliantie is daarbij cruciaal. De pilots fungeren daarbij als proeftuin. Omdat elke regio zijn eigen uitdagingen heeft, is bewust gekozen voor een regionale aanpak. Zo kan elke regio zelf bepalen wat daar nodig is, welke dienstverlening nodig is en welke regionale partijen zich aansluiten. Doel is om het spoor richting werk zo glad mogelijk te maken voor werkzoekenden.

Techniek als focus in Rijnmond
De alliantiepartners in Rijnmond hebben een eerste bijeenkomst achter de rug. Techniek wordt de focus, omdat daar nu de meeste behoefte aan is. Het is hier niet de bedoeling mensen in een keer op te leiden tot een zwaar technisch beroep, zoals operator. Er worden kleine stappen gezet en opgeleid tot licht-technische functies op mbo-niveau 1 en 2. Op dit moment wordt gekeken naar de beste taakverdeling en worden verschillende lokale partijen betrokken.

Ook in de andere regio’s worden inmiddels concrete stappen gezet.