Samenwerken loont

Iedereen aan de slag, dat is wat wij willen bereiken met de alliantie Samen werken voor werk.

Uit recent onderzoek van de ROA blijkt dat voor maar liefst 87% van de IT-beroepen, zoals software- en applicatieontwikkelaars, een tekort aan opgeleide werknemers wordt verwacht. En ook in de zorg, bouw en het onderwijs lopen de tekorten in rap tempo op. Tegelijkertijd staan er nog 1,2 miljoen mensen aan de kant. Grote groepen kwetsbare jongeren zonder diploma, statushouders die graag aan het werk willen, maar ook 55+’ers die in hun eigen sector boventallig zijn verklaard en weer aan het werk willen.

Ria van ’t Klooster
Directeur NRTO

Ik ben trots op de rol die opleiders spelen. Door middel van maatwerk, persoonlijke aandacht, flexibiliteit en begeleiding helpen private opleiders mensen aan werk. Daarbij gaan ze uit van de talenten, van wat iemand al kan en wat hij of zij nog moet leren om aan het werk te komen.

Maar om aan het werk te komen, is vaak meer nodig. Vanuit die visie hebben we ons verenigd in de alliantie Samen werken voor werk. Om samen met de specialisten op het gebied van opleiden, trainen, arbeidsbemiddeling, loopbaanbegeleiding en sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Iedere dag opnieuw geven we zo mensen perspectief op werk en leveren we een bijdrage aan het oplossen van de tekorten in de zorg, techniek en IT.

Samen mensen aan het werk helpen en aan het werk houden. Wat hebben we toch een prachtig vak. Ik ben trots op de vele praktijkvoorbeelden die er zijn. Het zijn juist deze voorbeelden die laten zien wat de mogelijkheden zijn en welke maatschappelijke en economische bijdragen samenwerken oplevert! Waarbij er oog is voor de bijdrage en kennis en kunde van iedere partij afzonderlijk, en waarbij de mensen om wie het gaat centraal staan en hun kansen ten volle worden ontwikkeld en tot bloei kunnen komen. De voorbeelden op deze website spreken voor zich. En zeg nu zelf, wat is er nu mooier dan van elkaar te leren en te laten zien dat het wél kan.

Ria van ’t Klooster
Directeur NRTO

Foto: Mieke Kanters/Coen Pots