Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan

Op de arbeidsmarkt komen vraag en aanbod vaak moeilijk bij elkaar. Dat leren scholieren al bij economie op school. Er zijn talloze mismatches en juist voor mensen met een afstand tot werk is de arbeidsmarkt niet transparant. Dat geldt eens te meer voor arbeidsgehandicapten.

Gelukkig zijn er uitzendbureaus. Die helpen de markt een handje door te matchen tussen vraag en aanbod. In de praktijk bemiddelen ze 15% van de arbeidsgehandicapten, die in het kader van de Banenafspraak aan het werk zijn. Er zijn daarnaast sociale werkbedrijven, opleiders of re-integratiebedrijven, ook zij acteren tussen ‘bak en baan’ om zo meer mensen aan het werk te helpen.

Jurriën Koops, directeur ABU

Onze arbeidsmarkt is bijzonder georganiseerd. Voor de ‘zelfredzamen’ wordt de markt door digitalisering en slimme algoritmes steeds transparanter. Een paar klikken op het internet en vraag en aanbod weten elkaar goed te vinden.

Hoe anders is het voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten of arbeidsongeschikten.

Voor hen is, met alle goede bedoelingen, de weg naar werk omringd met ‘zorg’ in de vorm van klantmanagers, jobcoaches, casemanagers, werkgeversadviseurs etc. In 2016 is dit door de Inspectie SZW treffend in beeld gebracht in het rapport Werk aan de uitvoering. In mijn eigen woorden: voor de moeilijkste groep is in de praktijk de ingewikkeldste weg naar werk gemaakt.

Arbeidsgehandicapten verdienen een veel makkelijker weg naar werk. Dat vereist om te beginnen een volledig transparant aanbod van kandidaten, liefst in één bestand, dagelijks, snel én rechtstreeks te benaderen door werkgevers. In drie klikken een contact tussen werkgever en werkzoekende.

Staatssecretaris Van Ark ziet het probleem. Althans op papier. In haar recente brief aan de Tweede Kamer kondigt ze een breed offensief aan voor de Banenafspraak en de noodzakelijke vereenvoudiging voor werkgevers. Mijn zegen heeft ze. En als we dan toch bezig zijn. Schaf de quotumboete af en beloon goedwillende werkgevers, bijvoorbeeld door het loonkostenvoordeel te verhogen naar 6.000 euro.

Ik roep de uitzendbranche op om mee te helpen onze arbeidsmarkt inclusiever te maken, 25% van de Banenafspraak invullen is een haalbare ambitie. ABU-leden zetten zich daar graag voor in. Gaat het dan vanzelf. Nee zeker niet. Eén voor één zullen we arbeidsgehandicapten aan het werk moeten helpen. Maar waarom moeilijk doen als het makkelijker kan.

Jurriën Koops, directeur ABU