Een nieuw jaar, een nieuw kabinet

Vorige week is het nieuwe kabinet gepresenteerd. Met twee nieuwe ministers op het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij wensen de beide nieuwe bewindslieden heel veel succes. Er is veel werk te verzetten op de arbeidsmarkt.

Ongetwijfeld zullen ze tijdens de kerstdagen het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog eens goed gelezen hebben. Een akkoord vol met ambities over onze grote, maatschappelijke vraagstukken. Van klimaat tot onderwijs en van wonen tot de arbeidsmarkt. Aan ambities geen gebrek, aan geld evenmin. Tientallen extra miljarden euro’s komen er beschikbaar.

Jurriën Koops, directeur ABU

Ook op het terrein van de arbeidsmarkt wil het kabinet grote hervormingen doorvoeren. Hervormingen die ervoor moeten zorgen dat ‘werken loont’, de bestaanszekerheid van mensen wordt vergroot, werkgeverschap aantrekkelijk blijft en de krapte op de arbeidsmarkt kan worden opgevangen. Als gezegd aan ambities geen gebrek, aan mensen eens te meer.

Want de mismatch en de krapte op de arbeidsmarkt zijn de grootste uitdagingen van dit kabinet, van de volgende kabinetten. Zonder voldoende en goed gekwalificeerd personeel komt er van de energietransitie, de bouwimpuls of beter onderwijs helemaal niets terecht.

En juist op dat punt blijft het regeerakkoord vooral steken in ambities. Bijna routinematig schrijven de coalitiepartijen ‘we gaan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen’ of ‘we breiden de arbeidsmarktinfrastructuur uit om de overgang van werk-naar-werk te stimuleren’. Opvallend vaag, zonder nadere invulling.

De alliantie Samen werken voor werk wil de beide nieuwe bewindslieden graag helpen om deze ambities om te zetten naar actie. Want als het gaat om een beter werkende arbeidsmarkt, dan is het vooral zaak gebruik te maken van het organiserend vermogen van de markt en de samenleving. Van een breed maatschappelijk draagvlak van publieke en private partijen. Ik wens de beide ministers dan ook niet alleen veel succes, maar vooral ook veel samenwerking toe. Want alleen samen kunnen we onze arbeidsmarkt echt hervormen én meer inclusief maken.

Jurriën Koops, directeur ABU

Januari 2022