Kabinet maak haast met breed offensief

Op woensdag 23 februari komen de wetsvoorstellen voor het Breed Offensief en de Verbetering Banenafspraak aan de orde in de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De alliantie Samen werken voor werk roept het Parlement op om – samen met het kabinet – zo snel mogelijk over te gaan tot de behandeling van het ‘wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief’. Het vorige kabinet heeft in april 2021 besloten om de wetsvoorstellen controversieel te verklaren. De behandeling werd daardoor doorgeschoven naar een volgend kabinet. De alliantie betreurde dit, want deze wetsvoorstellen vergroten de kansen op werk voor mensen met een beperking. De mooie en noodzakelijke plannen liggen inmiddels al te lang op de plank te wachten op uitvoering.

Juist nu de arbeidsmarkt historisch krap is, is iedereen die kan en wil werken nodig. Dat biedt kansen voor al die mensen die nu nog langs de kant. Er zijn in de vorige kabinetsperiode diverse initiatieven genomen door de overheid om de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een afstanden tot de arbeidsmarkt te vergroten. Uit verschillende onderzoeken en evaluaties is gebleken dat deze interventies enig effect hebben gehad, maar uiteindelijk onvoldoende zijn gebleken. De ABU, Cedris, NRTO en OVAL, verenigd in de alliantie Samen werken voor werk, willen en kunnen (nog) meer betekenen bij de bemiddeling van mensen van werk(loosheid) naar werk. Alleen door eenvoudiger en stimulerende regelgeving en door intensievere samenwerking tussen de publieke sector en private partijen kunnen we de mismatch en de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken.