Doorbraak voor doorlopende leerrechten en individueel ontwikkelbudget voor werkenden en werkzoekenden

De alliantie Samen werken voor werk zet zich in om de weg naar werk duurzaam en eenvoudig te maken. Eén van onze aanbevelingen is dat iedere werkende recht krijgt op een persoonlijk ontwikkelingsbudget. De alliantie pleit voor permanente leerrechten door een niet-vrijblijvende, regelmatige terugkerende, periodieke arbeidsmarktscan (een vorm van ‘loopbaan-APK’). Deze loopbaan-APK moet samen met de persoonlijke ontwikkelrekening opleidingen en ontwikkelkansen mogelijk maken, die ook geschikt zijn voor formele, meerjarige opleidingen en voor omscholing naar ‘nieuwe beroepen’.

De alliantie is verheugd dat leerrechten een plek hebben gekregen in het coalitieakkoord. In het regeerakkoord staat dat het kabinet permanente scholing wil bevorderden via leerrechten. Daarnaast heeft de Kamer eind vorig jaar al ingestemd met het STAP-budget, waarmee alle werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een budget van €1.000 kunnen aanvragen voor het volgen van een opleiding, cursus of training.

Het nieuwe kabinet laat met het regeerakkoord en het STAP-budget zien dat het menens is met het persoonlijk ontwikkelingsbudget voor werkenden en werkzoekenden. Hiermee is een eerste stap gezet om voor de broodnodige duurzame hervormingen van de arbeidsmarkt. De alliantie is daarom blij dat het kabinet één van de kernpunten van onze handreiking Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig heeft opgenomen in het regeerakkoord. Het kabinet kan op ons rekenen bij de realisatie van deze ambitie!