Reactie op coalitieakkoord: Benut de kansen die publiek-private samenwerking biedt

In het coalitieakkoord wordt flink geïnvesteerd om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, zodat meer mensen sneller aan het werk kunnen. Dat is gezien de huidige mismatch op de arbeidsmarkt ook hard nodig. Opgedane ervaringen met de regionale mobiliteitsteams in de coronacrisis worden hierbij betrokken. De alliantie is positief over het idee achter de RMT’s, namelijk één loket waar een werkzoekende of werkgever alle informatie en hulp kan krijgen die nodig is. Dat het nieuwe kabinet hierbij niets zegt over de belangrijke functie van publiek-private samenwerking ziet de alliantie Samen werken voor werk als een gemiste kans.

Publiek-private samenwerking is volgens de alliantie Samen werken voor werk een voorwaarde voor een goed werkende arbeidsmarkt. ‘Iedereen aan de slag’, dat is waar de alliantie zich voor inzet. De brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL, verenigd in deze alliantie, en hun leden zijn actief in het hart van de arbeidsmarkt en zien dagelijks wat wel en wat niet werkt. In veel regio’s wordt al succesvol samengewerkt tussen publieke en private partners, maar om de huidige arbeidsmarktopgaven op te lossen, kan én moet dit nog beter.

De stap naar werk vereenvoudigen en mismatch verkleinen

De stap van uitkering naar werk is vaak te groot. De alliantie juicht het toe dat het kabinet die stap wil verkleinen door onder meer het afschaffen van diverse toeslagen en het vereenvoudigen van de huurtoeslag, zodat mensen minder inkomensfluctuaties – en daardoor meer inkomsenszekerheid – hebben.
Om de grote mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en duurzame inzetbaarheid te vergroten, is opleiden en ontwikkelen belangrijk. Daarnaast zien we dat werk verder verandert, onder andere door digitalisering, robotisering en globalisering. Het is van belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen, zodat zij bijblijven in hun vak en, indien nodig, eenvoudiger de overstap naar ander werk kunnen maken. De alliantie is daarom verheugd dat het kabinet €500 miljoen per jaar investeert in een leven lang ontwikkelen en permanente scholing via leerrechten bevordert.

Meedenken met het kabinet

De leden van de alliantiepartners hebben samen een landelijk en regionaal dekkend netwerk van duizenden dienstverleners op het gebied van arbeidsbemiddeling, inzetbaarheid, scholing en begeleiding van werkzoekenden. Samen met publieke partners kunnen zij de weg naar werk voor die vele werkzoekenden makkelijker maken en daarmee een bijdrage leveren om de vele openstaande vacatures te vervullen. De alliantie Samen werken voor werk wil dan ook graag met het nieuwe kabinet meedenken en een concrete bijdrage leveren om de weg naar werk duurzaam en eenvoudig te maken. De eerder door de alliantie uitgebrachte Handreiking Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig geeft daartoe belangrijke bouwstenen.