Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Dat is onze oproep aan een nieuw kabinet. De zomer is nu echt begonnen. De coronapandemie lijkt op weg naar de uitgang, hoewel het spannend blijft of er nog een golf(je) komt in het najaar. Ook de arbeidsmarkt veert weer op. Eind december 2020 waren 374.000 mensen werkloos (4%). In mei 2021 daalde de werkloosheid naar 309.000 (3,3%). Een aantal sectoren heeft nu alweer te maken met grote tekorten. De mismatch tussen vraag en aanbod groeit. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit meer dan 1,1 miljoen mensen. Daar tegenover staat dat 33% van de sinds corona ontstane vacatures moeilijk zijn in te vullen. De echte impact van corona op de werkgelegenheid wordt pas zichtbaar als de economische steunmaatregelen komen te vervallen.

“Er is nog veel te doen.  Wij staan samen met de partners in de arbeidsmarktregio’s in de actiestand. Nu het nieuwe kabinet nog!”

Petra van de Goorbergh, Directeur OVAL

Kortom, genoeg uitdaging dus voor een nieuw kabinet. De ‘arbeidsmarkt’ is één van de thema’s op de inhoudelijke formatietafel. Het dreigt een lange, warme formatiezomer te worden. Ondertussen wordt er hard gebouwd aan een activerende, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt.

De weg naar werk moet echt duurzamer en eenvoudiger. Dat kan een nieuw kabinet versnellen, moet men zelfs versnellen.

Een aantal concrete stappen:

  1. Harmoniseer alle arbeidsmarktinstrumenten en stimuleer samenwerking.
  2. Realiseer transparantie en toegankelijkheid van de bestanden met kandidaten.
  3. Maak het aantrekkelijk om de stap naar werk te zetten, ook als het tijdelijk is.
  4. Geef mensen het recht op begeleiding naar en bij werk.
  5. Bied iedereen een individueel ontwikkelbudget.

Het kan en moet anders, maar vooral duurzamer. Het is krachtiger als verschillende partijen aanvullend op elkaar doen waar zij goed in zijn. Gemeenten en UWV hebben kennis van de wettelijke regelingen en beschikken over informatie van kandidaten. Expertisepartijen beschikken over een uitgebreid werkgeversnetwerk en hebben veel ervaring in het gezamenlijk opleiden, begeleiden en plaatsen van mensen. Het belang van samenwerking tussen gemeenten, UWV en expertisepartijen zoals leden van ABU, Cedris, NRTO en OVAL wordt vaak onderschreven. In de praktijk is er nog veel te winnen om te komen tot een goed functionerende publiek-private arbeidsmarktinfrastructuur voor werkzoekenden en werkgevers.

Vanuit de alliantie maken we die duurzame weg concreet en eenvoudig door veel met RMT’s te spreken en daar ook acties aan te verbinden. We gaan op zoek naar wat nodig is, wat zijn vraagstukken die spelen in de arbeidsmarktregio en waar zit de behoefte van een RMT. Zo werken we aan één alliantieloket, gaan we nog meer inzicht geven in het instrumentarium dat kan worden ingezet en inspireren we met goede voorbeelden van publieke-private samenwerking.

Er is dus nog veel te doen. Wij zitten samen met de partners in de arbeidsmarktregio’s in de actiestand. Nu het nieuwe kabinet nog!

Juni 2021, Petra van de Goorbergh, Directeur OVAL