Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig voor mensen die hun werk dreigen te verliezen of die al werkloos zijn. Publiek-private samenwerking is daarbij de sleutel, ondersteund door eenvoudig gebruik van loonkostensubsidie en jobcoaching, toegankelijke werkzoekendenbestanden voor werkgevers en het recht op begeleiding en scholing aan mensen die op zoek zijn naar werk. Dat is het in het kort het advies dat de alliantie Samen werken voor werk geeft aan informateur Hamer. De handreiking Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig is vandaag naar de informateur en politieke partijen gestuurd.

De weg naar werk is momenteel vol met drempels. Zo zijn arbeidsmarktinstrumenten zo ingewikkeld dat werkgevers afhaken. De alliantie adviseert om voorzieningen, zoals jobcoaching en loonkostensubsidie eenduidig te maken. “Er zijn grote verschillen tussen UWV en afzonderlijke gemeenten. Op het gebied van de instrumenten die zij aanbieden, de kwaliteit, vergoedingen en onder welke voorwaarden. Dat werpt drempels op en is niet uit te leggen aan werkgevers en werkzoekenden,” zegt Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL. Jurriën Koops, directeur ABU: “Help de moeilijkste groep werkzoekenden met de eenvoudigste weg naar werk en zorg voor betere samenwerking op de arbeidsmarkt: tussen publiek en privaat, maar ook onderling. Wij hebben uiteraard zelf een rol, maar het is belangrijk dat de overheid samenwerking ondersteunt.”

Drempels wegnemen

De informatie over werkzoekenden bij UWV en gemeenten is momenteel slecht toegankelijk voor werkgevers. De alliantie wil dat alle werkzoekenden met hun profiel, wensen en mogelijkheden in één register staan. Op die manier wordt een drempel voor werkgevers weggenomen.

Een activerende inkomensvoorziening moet een andere drempel wegnemen om aan het werk te gaan. Werk, ook tijdelijk werk, wordt daarmee aantrekkelijk zonder dat mensen terugvallen in inkomen doordat zij bijvoorbeeld geen recht meer hebben op bepaalde toeslagen. Koops: “Elk gewerkt uur telt. Werk is het re-integratiemiddel bij uitstek. De uitzendbranche is een belangrijke springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij moeten die zonder risico kunnen benutten. Het is nu vaak financieel minder interessant.”

Door het wegnemen van administratieve drempels moet het eenvoudiger worden te switchen tussen banen of van werkloosheid naar werk. “Zorg dat mensen gestimuleerd worden om in beweging te komen. Bij een terugval moet een recht op uitkering moeiteloos kunnen herleven,” zegt Arend Pieterse, directeur Cedris.

Recht op ontwikkelbudget en begeleiding naar werk

Als het mensen zelf niet lukt om werk te vinden of te houden, moeten ze begeleiding of ondersteuning kunnen krijgen. Vaak is dan ook scholing nodig. Ria van ’t Klooster, directeur van NRTO: “Geef iedereen een individueel ontwikkelbudget en activeer mensen om dat te gebruiken. Zo worden mensen wendbaar en duurzaam inzetbaar.” Ook moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om deze groep mensen aan het werk te helpen. Van de Goorbergh: “Kom met een goede regeling die werkgevers ontzorgt bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en compenseer eventueel productieverlies.”

Tot slot pleiten de samenwerkingspartners voor een flinke verruiming van de participatiebudgetten. Pieterse: “Dit zijn geen kosten, maar investeringen in mensen die zich op termijn terugbetalen. Kijk dus met een andere blik naar dit soort gelden.”