“Luister eens goed naar elkaar”

“Met deze titel lijkt het net of ik anderen wil vertellen hoe het moet. Dat is nou juist  wat ik niet wil. Ik houd van authenticiteit; van de verschillen tussen mensen en organisaties. Iedereen doet het op zijn eigen manier. De een is goed in organiseren of in motiveren, de ander in plannen schrijven. En dan heb je nog alle verschillende standpunten, adviezen en visies. Wat ik met deze titel wil zeggen is dat we nog beter naar elkaar mogen luisteren. En ja, dat kost soms meer tijd en dan trek je misschien liever je eigen plan, omdat je denkt daardoor sneller vooruit te komen. Maar door echt te luisteren hoor je altijd wel iemand die je aan het denken zet. Zeker als die andere uiteindelijk precies hetzelfde wil bereiken als jou. We hebben elkaar – publiek en privaat – nodig om nog meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Zeker in deze tijd, maar wat mij betreft is die samenwerking blijvend. En natuurlijk doen we dat allemaal vanuit een andere invalshoek en expertise. Focus je op een gezamenlijk doel en spreek verwachtingen met elkaar uit. Wat willen we met elkaar bereiken? Wie heeft daarin welke rol en welke spelregels spreken we af? Als je daarover met elkaar praat, dan komt er altijd wat moois uit.

“We elkaar hard nodig hebben als we een goed functionerende arbeidsmarkt willen.”

Chantal Botz, Projectleider WSP Midden-Holland

WerkgeversServicepunt Midden Holland maakt zich hard voor meer inclusiviteit bij werkgevers. Niet door het ze op te leggen, maar door te laten zien dat je én succesvol kunt zijn én tegelijk kansen kunt bieden aan mensen voor wie werk niet altijd vanzelfsprekend is. Door in te zetten op de mensgerichte benadering, een gezamenlijk doel en intensieve samenwerking met alle partners op de arbeidsmarkt. Mensen willen gezien worden, hun verhaal kunnen doen; dat geldt voor iedereen. Voor de stap naar werk is bovendien vaak kennis of specifieke vakvaardigheden nodig die nog aangeleerd moeten worden. Onderwijs is daarin de basis en partner voor duurzaam werk. We zien ook dat veel werkzoekenden via uitzend- en detacheringsbureaus weer aan de slag gaan. Een goede samenwerking met deze bureaus zie ik als dé toegang naar werk. En is de stap naar werk voor iemand nog te groot? Roep dan de hulp van je regionale ontwikkelbedrijven in. Zij weten als geen ander wat er dan nodig is. Je zou gek zijn als je daarin niet samen optrekt.

Deze gedachten moeten gedragen worden vanaf de bestuurstafel tot aan de werkvloer. En bij alle partijen met dat gezamenlijke doel. Bij werkgevers, wethouders en directeuren van de regionale ontwikkelbedrijven en UWV tot de werkcoach van Piet die al jaren werkzoekend is en het maar niet lukt om een baan te vinden. De neuzen moeten de dezelfde kant op staan. Geloof dat samenwerken loont!

Moraal van dit verhaal is dat we elkaar hard nodig hebben als we een goed functionerende arbeidsmarkt willen. Zowel nu als in de toekomst. Ik ben trots dat er in de regio Midden-Holland al intensief met elkaar wordt samenwerkt. Nog trotser ben ik op het resultaat van deze samenwerking; door publiek-private samenwerking hebben we al een hoop mensen aan het werk geholpen. Complimenten voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt! Wat kan er dan nog een beetje beter…. “luister eens goed naar elkaar”.

Chantal Botz, Projectleider WSP Midden-Holland

Het WSP stimuleert werkgevers om op een mensgerichte, slimme en financieel aantrekkelijke manier te ondernemen. Om zo meer mensen in Bodegraven – Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen aan het werk helpen en houden.