Vooraankondiging PPS-sessie Praktijkdag 10 juni

De alliantie Samen werken voor werk verzorgt op donderdag 10 juni een kennissessie tijdens de Praktijkdag van de Programmaraad. In deze sessie bieden we een helder overzicht van de verschillende regelingen en programma’s de laatste jaren vanuit de overheden zijn ingezet om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Wij laten met een voorbeeld van twee samenwerkingsverbanden zien hoe publiek-private samenwerking tot vernieuwing leidt en kansen biedt om nóg meer mensen naar werk te begeleiden. Houdt de informatie vanuit de Programmaraad (of onze linkedin) in de gaten om je aan te melden voor deze sessie: