Aan de slag

Een week geleden presenteerde de commissie-Borstlap haar advies ‘In wat voor land willen wij werken?’. Een gedegen analyse met toetsstenen en concrete bouwstenen om de arbeidsmarkt weer te laten werken. Borstlap vroeg iedereen te kijken naar het totaalpakket en niet aan cherry-picking te doen. Dat laatste was precies wat er gebeurde, partijen buitelden over elkaar heen in de media om aan te geven welke maatregel slecht is voor de eigen achterban.

Borstlap sprak meer dan 300 partijen, ontving 100 papers, trad op in vele bijeenkomsten om de discussie aan te gaan en te horen wat er speelt en knelt. Gelukkig is iedereen het er wel over eens dat de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving niet meer past, niet functioneert en niet activeert. Met de maatregelen uit het advies stelt Borstlap de mens centraal. Werkgevers schreeuwen om personeel, tegelijkertijd staan er meer dan 1 miljoen mensen langs de kant.

Petra van de Goorbergh
directeur OVAL

De commissie doet goede voorstellen om mensen die op de vluchtstrook belanden en daar niet meer af kunnen komen te helpen om weer goed die snelweg op te komen. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning passend bij wat iemand nodig heeft. Belangrijker nog, hij doet voorstellen om te voorkomen dat iemand op de vluchtstrook belandt. Mogelijkheden om te investeren in ontwikkeling, bijblijven in het vak met een blik op de veranderingen die plaatsvinden. Daarbij horen ook plichten: iedereen betaalt mee en zet zijn of haar schouders eronder, is zelf actief. Begeleiding en ontwikkeling zijn niet vrijblijvend.

Hoe dan? Borstlap maakt helder dat publiek-private samenwerking nodig is. Het in de eigen loopgraven verantwoordelijk zijn voor jouw stukje uitvoering op de arbeidsmarkt leidt niet tot werk voor iedereen. Hij roept op tot het gebruikmaken van kennis en expertise die er is en de krachten te bundelen. Investeer niet in nieuwe instituties. Dit is ook de filosofie en de uitdaging van de alliantie Samen werken voor werk. Met dienstverleners op het gebied van arbeidsbemiddeling, inzetbaarheid, scholing en begeleiding van werkzoekenden, zoekt de alliantie de verbinding in de regio met gemeenten, werkbedrijven en UWV met als doel samen werkgevers, werkzoekenden een plek te geven op die arbeidsmarkt. Het begin is dus al gemaakt.

De alliantie Samen werken voor werk is onderdeel van de maatschappelijke alliantie die Borstlap voor zich ziet voor uitwerking van de adviezen. Wij dragen met duizenden dienstverleners dan ook graag bij aan een activerend stelsel!

Petra van de Goorbergh
directeur OVAL