Goede voornemens

Het bewogen jaar 2020 ligt achter ons. In de eerste week van 2021 zijn we ondanks de strenge lockdown met nieuwe energie aan de slag gegaan. We leven in een lastige tijd waar veel mensen hun baan kwijtraken of dreigen te verliezen. Terwijl er voor de coronacrisis ook al veel mensen hard op zoek waren naar werk.

De omvang van de problemen en de snelheid waarmee de arbeidsmarkt verandert, vraagt meer en een andere inzet van partijen. Landelijk, regionaal en lokaal. Dat kan én moet nog beter!

Femke Kooijman, lid projectteam Samen werken voor werk (namens ABU)

Werk zoveel mogelijk samen, publiek én privaat

Er kunnen en worden al stappen gezet. Zet de kandidaat centraal en organiseer de bemiddeling en begeleiding onafhankelijk van de uitkering. Organiseer de aanpak vanuit één loket. Het zou echt het verschil uitmaken als UWV en gemeente daadwerkelijk één gezicht in de arbeidsmarktregio’s zijn en elkaars diensten en instrumentarium centraal inzetten, en niet decentraal. Laten we er ook voor zorgen dat alle partijen/organisaties met elkaar in verbinding staan met het gezamenlijke doel zoveel mogelijk mensen uit een uitkeringssituatie te helpen of te voorkomen daarin terecht te komen.

En daarnaast: werk zoveel mogelijk samen, publiek én privaat. Deze tijd vraagt ruimte om te experimenteren in ons arbeidsmarktbeleid, los van de bestaande infrastructuren. Dat was ook al eerder de oproep van verschillende sprekers tijdens ons online arbeidsmarktevent in november vorig jaar. Onder deze hoge druk tijdens de crisistijd ontstaan vele mooie initiatieven waarin bijvoorbeeld heel uiteenlopende sectoren worden verbonden om overschotten en tekorten aan personeel samen te brengen. Dat innovatieve ideeën ontstaan in samenwerking wisten we al, maar dat het zo snel tot uitvoering kan komen, geeft vertrouwen! Laten we met elkaar zorgen dat succesvolle initiatieven ook door andere regio’s omarmd kunnen worden, zodat we tot nog meer impact komen!

We mogen het niet alleen bij goede voornemens houden. We hebben elkaar keihard nodig, om mensen die nu buiten de boot vallen of dreigen te vallen binnen boord te krijgen en te houden. Laten we daar met elkaar voor zorgen, ondanks de uitdagingen en de onzekerheden waarmee we te maken hebben. 2021, het jaar van de verbinding. De alliantie Samen werk voor werk draagt daar graag aan bij.

Femke Kooijman, lid projectteam Samen werken voor werk (namens ABU)