Concreet aanbod alliantie om 100.000 werkzoekenden te helpen

In oktober 2020 hebben de leden van de alliantie Samen werken voor werk een aanbod gedaan aan het ministerie SZW, VNG en UWV om bij te dragen aan de opgave om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk (weer) naar werk te begeleiden. Het aanbod omvat direct beschikbare dienstverlening om landelijk voor 100.000 mensen loopbaangesprekken, arbeidsmarktprofielen, ontwikkeladviezen en opleidingen te organiseren. Deze week is dit aanbod ook neergelegd bij de wethouders van de centrumgemeenten per arbeidsmarktregio.

Regionaal worden mobiliteitsteams ingezet om vraag en (nog verborgen) aanbod bij elkaar te krijgen. De toegevoegde waarde van de partijen, vertegenwoordigd in de alliantie, is groot. Zij kennen immers de bedrijven en sectoren en kunnen met onder meer coaching en scholing werkzoekenden de weg naar deze bedrijven en sectoren helpen vinden. Op die manier krijgt iedere werkzoekende, maar ook iedere werkgever die op zoek is naar personeel, de hulp en kansen die hij of zij verdient. In Rotterdam en Den Haag wordt al gebruik gemaakt van dit aanbod.

Weten wat de alliantie voor uw regio kan betekenen? Neem dan contact op via info@samenwerkenvoorwerk.nl.