Subsidie voor 3.000-mbo-certificaten binnen de zorg

Om een impuls te geven aan de arbeidsmarkt binnen de zorg heeft het Ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor 3.000-mbo-certificaten. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk om in 2021 huidige en nieuwe medewerkers kosteloos een mbo-certificaat aan te bieden.

Het betreft de mbo-certificaten:
• Individuele basiszorg verlenen (niveau 2)
• Individuele zorg verlenen (niveau 3)
• Individuele ondersteuning (niveau 3)

De Nationale Zorgklas speelt hierin een belangrijke rol, omdat zij zelf mbo-certificaten heeft ontwikkeld en dit aanbod beschikbaar stelt aan alle wettelijk erkende mbo-opleiders die willen deelnemen aan deze subsidie. Hierdoor kunnen opleiders laagdrempelig instappen, en is het mogelijk om 3.000 mbo-certificaten landelijk aan te bieden. Deze subsidie is ook beschikbaar voor opleiders die de mbo-certificaten zelf ontwikkeld hebben en voorkeur geven aan het eigen aanbod. In beide gevallen beheert het CAOP de subsidie.

U kunt hier de factsheet NZK raadplegen.

NB: De samenwerking is óók mogelijk voor opleiders die (nog) niet zijn aangesloten op de NZK.

Meer weten? Neem dan contact op met de Nationale Zorgklas.