Aan de slag in regio Midden-Holland

Op 10 december 2020 organiseerde de alliantie Samen werken voor werk een inspiratiesessie in regio Midden-Holland. In totaal deden maar liefst 20 leden van de brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL mee aan deze verkennende sessie met UWV, de gemeente Gouda en het team van Perspectief op Werk.

De komende jaren wordt in deze regio fors ingezet op de energietransitie. Tijdens de sessie werd verkend of partijen met elkaar tot een aanpak kunnen komen om de werkgelegenheid in deze sector te stimuleren. Het doel: vernieuwende samenwerkingen en duurzame plaatsingen. Hiermee is de energiesector geholpen en krijgen werkzoekenden volop kans (weer) aan het werk te gaan. Juist door de samenwerking tussen gemeente, UWV en private partijen kunnen in de regio maatwerktrajecten aangeboden worden aan mensen die zonder hulp niet (makkelijk) aan het werk komen.

Vanzelfsprekend begint een werkgelegenheidsvraagstuk bij de vraag vanuit de markt/werkgevers. In de komende tijd gaan alle partners de vraag nader verkennen en halen we medio maart de acties en opbrengst op om daarna samen de vervolgstappen te bepalen.

Wilt u meer weten over deze sessie of wat wij voor uw regio kunnen betekenen? Neem dan contact op via info@samenwerkenvoorwerk.nl.