The proof of the pudding is in the eating

We zijn nu een klein jaar aan de slag met de alliantie Samen werken voor werk. Deze alliantie is een unieke mix van de organisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL, die samenwerken om meer mensen aan passend werk te helpen. En dat is hard nodig, want er staan nog altijd te veel mensen langs de kant, terwijl er ook nog steeds veel vacatures zijn.

Eind maart organiseerde de alliantie het congres Iedereen aan de slag – Het gaat niet vanzelf. Het congres liet zien dat de ‘trein’ inmiddels rijdt. De uitdaging is nu om iedereen de kans te bieden om in te stappen. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken. De kracht van de alliantie is immers het bundelen van de verschillende expertises en het leveren van maatwerk. Cedris en OVAL zijn dagelijks bezig met het activeren en arbeidsfit maken van wie dat nodig heeft, de NRTO is onmisbaar voor het optimaliseren van de benodigde kennis en de ABU is de spin in het web om de kandidaten en werkgevers bij elkaar te brengen. Met de expertises van de alliantieleden vormen we een zogeheten treintje naar werk.

Femke Kooijman, pilotcoördinator Rijnmond (namens ABU)

Met deze partijen aan boord van de trein is het de beurt aan de arbeidsmarktregio’s om op de trein te stappen. Hun inzet is essentieel. Alleen met elkaar kunnen we onze gedeelde ambitie – iedereen aan de slag – realiseren. Die samenwerking is soms best spannend. Immers, de publieke en private partijen die zich verenigen in de arbeidsmarktregio’s zijn vaak ook concurrenten van elkaar. En ook binnen de diverse leden van de alliantiepartijen is het gedeelde belang niet altijd vanzelfsprekend.

Maar dat het kan en werkt, blijkt uit de vier pilots, waarmee de alliantie is gestart in Rijnmond, Apeldoorn, Overijssel en Foodvalley. De deelnemende partijen kiezen in deze pilots voor het gedeelde belang. De kracht ligt in het onderling vertrouwen en het inzicht in elkaars expertise. Dat kost tijd, maar die toegevoegde waarden vormen het spoor waarover de samenwerking – de trein – kan gaan rijden. Het draagt bij aan de betrokkenheid, flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de partijen die in deze pilots zo cruciaal zijn.

In de vier pilotregio’s zullen de partijen nu moeten bewijzen dat samenwerking loont. Kunnen zij elkaar vinden om de trein op het eindstation te krijgen en zo met elkaar meer mensen naar werk te begeleiden? Ik heb er volop vertrouwen in dat zij hun ambitieuze plannen zullen omzetten in daden en daarmee een inspiratie zullen vormen voor andere regio’s. Ik ben benieuwd waar de volgende trein gaat rijden.

Femke Kooijman, pilotcoördinator Rijnmond (namens ABU)