Werknemers met een zilveren randje

Hier in Zwolle hebben Randstad, Timing en PROFIT Opleidingen de handen ineengeslagen voor een pilot om in eerste aanleg vijftien 56-plussers aan het werk te helpen. Zelf ben ik er een van. Door een brutale vraag “Goh, hebben jullie voor mij dan ook een baan?” bij de start van de pilot in Zwolle van de alliantie Samen werken voor werk, ben ik nu tijdelijk Projectleider van dit prijzenswaardige initiatief.

56-plussers, bij ons genoemd ‘senioren met een zilveren randje’ zijn een moeilijk te bemiddelen groep. Niet vanwege hun kwaliteiten, maar vooral vanwege de drempel die er bij bedrijven ligt om oudere werknemers aan te trekken. Een hardnekkig te nemen horde die we in deze unieke samenwerking voornemens zijn te slechten.

Ton Keesom
Projectleider pilot Zwolle

Met de publieke partijen Tiem, het WerkgeversServicePunt (WSP) en UWV voor het aandragen van gemotiveerde kandidaten en de private partners Randstad, Timing en PROFIT Opleidingen voor hun netwerk aan bedrijven en instellingen.

Het duurde even om alle betrokkenen in de startblokken te krijgen. Eenmaal op de baan, ging het echter snel. Door te werken met vaste aanspreekpunten konden we snel en efficiënt communiceren. Dat bleek ook wel toen zij de informatie over de pilot intern hadden verspreid. In no-time hadden we de gevraagde 15 kandidaten voor de kick-off bij elkaar en dat aantal groeide snel verder aan.

Uiteindelijk meldden zich dertig senioren, van nautisch medewerker tot aan medisch secretaresse, die nu door de partners van het project bemiddeld gaan worden naar werk of opleiding. Via het netwerk van de uitzenders worden de kandidaten rechtstreeks gekoppeld aan een bedrijf of instelling. Het accent van het zoeken naar werk wordt op deze manier verlegd van de werknemer naar de werkgever. Daar waar de kandidaten aanvullend training, coaching of een andere vorm van begeleiding nodig hebben, wordt hierin voorzien. Daarnaast is het aan de uitzendorganisaties Randstad en Timing om hun netwerk aan te boren en werkgevers over de streep te trekken om de meerwaarde van 56-plussers voor hun organisatie te zien. Het loonkostenvoordeel geeft die bedrijven hopelijk het laatste zetje in de goede richting.

Ton Keesom
Projectleider pilot ‘Senioren: werknemers met een zilveren randje’, Zwolle

>> Meer over deze pilot