Verborgen

Voor de achterban van de alliantie Samen werken voor werk vond op vrijdag 4 oktober een inspiratiesessie plaats in Delft in aanwezigheid van burgemeester Van Bijsterveldt. Zij is voorzitter van de Taskforce Human Capital EBZ. Aanleiding voor deze inspiratiesessie waren de ambitieuze doelstellingen die genoemd staan in het Human Capital Akkoord. Zo wil de provincie Zuid-Holland 40.000 werkenden in staat stellen zich te ontwikkelen en 55.000 van werk-naar-werk-transities realiseren over sector- en regiogrenzen heen. Daarnaast wil de provincie 25.000 werklozen aan het werk krijgen. Reden voor de alliantie om diverse partijen zowel publiek als privaat bij elkaar te brengen. Want dat de krachten moeten worden gebundeld om deze ambitieuze doelstellingen te halen, daar waren de aanwezigen het snel over eens.

Ria van ’t Klooster
Directeur NRTO

Bijzonder van deze inspiratiesessie was de constatering dat degenen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt misschien wel de werkenden zijn.

Ik hoor u al zeggen, waarom? Zij zijn toch aan het werk? Hoe kunnen zij dan ’de grootste afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben? En daar heeft u natuurlijk gelijk in.

Waar het omgaat, is dat er nog steeds veel mensen zijn die lang hetzelfde werk doen en niet zien dat de omgeving verandert en daarmee ook hun werk. Die mensen denken dat hun werk ‘voor altijd’ zo blijft. Ze hebben ook geen werkgever of iemand in de werkomgeving die hen actief erop wijst dat tijden veranderen en hen stimuleert mee te gaan met de tijd. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het winkelpersoneel, de zelfscan wordt steeds gewoner, de caissière verdwijnt. Maar dit geldt ook voor vele administratieve banen.

Het werk van morgen vraagt om andere kennis en vaardigheden. Als zij niet meegaan met de tijd, investeren in hun ontwikkeling, zijn zij de verborgen werklozen van morgen. De provincie Zuid-Holland wil mensen voorbereiden op het werk van de toekomst. Zuid-Holland wil koploper zijn als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen en wil de meest veerkrachtige arbeidsmarkt worden. De leden van de alliantie willen en kunnen de provincie daar graag bij helpen. Met een loopbaan APK, een loopbaangesprek, opleidingen en baanbemiddeling. Afgelopen week was een mooie start!

Ria van ’t Klooster
Directeur NRTO

Foto: Mieke Kanters/Coen Pots