Geslaagde inspiratiesessie voor arbeidsmarkt Zuid-Holland

Intensievere samenwerking en concrete stappen voor een krachtiger arbeidsmarkt stonden vrijdag 4 oktober in Delft centraal tijdens de Inspiratiesessie Human Capital Zuid-Holland. Ook Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van de taskforce Human Capital Economic Board Zuid-Holland was aanwezig. Publieke en private partners trapten in Delft af om hechtere samenwerking en nieuwe oplossingen te creëren voor de grote uitdagingen en de regionale arbeidsmobiliteit. Op alle deelgebieden kwam de ‘Loopbaan APK’ ter sprake als belangrijke aanjager voor bewustwording en de beoogde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Samenwerking hard nodig voor realiseren doelstellingen

Aanleiding voor de inspiratiesessie is het recent gesloten Human Capital Akkoord voor Zuid-Holland, dat kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Om de arbeidsmarkt en economie te versterken, hebben 66 partijen namens bedrijfsleven, onderwijs en overheid dit akkoord met harde doelstellingen gesloten. Ook de alliantie Samen werken voor werk (SWVW) doet hieraan mee, waardoor de leden van de alliantiepartners (ABU, Cedris, Oval en NRTO) actief meehelpen aan de versterking van de arbeidsmarkt.

In het stadhuis van Delft kwamen de private dienstverleners voor de arbeidsmarkt samen met vertegenwoordigers van onder andere gemeenten, UWV, de provincie, werkgeversorganisaties en brancheverenigingen. Zij spraken over de complexiteit van de arbeidsmarkt. Die complexiteit maakt publiek-private samenwerking noodzakelijk om de doelstellingen uit het Human Capital Akkoord te kunnen realiseren. “Of het nu gaat om betere benutting van deeltijdwerkers, werkzoekenden of mensen die al aan de slag zijn en zich verder kunnen ontwikkelen,” schetst projectleider Heleen Roossien van SWVW.

Heleen Roossien, projectleider Samen werken voor werk

Werk-APK voor kernthema’s

Een belangrijk aandachtspunt was de scholing van deeltijd- en flexwerkers: van uitzendkrachten en zzp’ers tot mensen met een nuluren-, payroll- of detacheringscontract. Dit was een kernthema aan een van de vier gesprekstafels. De kernthema’s aan de andere drie tafels waren: het benutten van het arbeidspotentieel, de instroom voor de IT en techniek en grotere arbeidsmobiliteit tussen sectoren. Bij alle thema’s kwam het belang van bewustwording bij werkenden en werkgevers aan bod en het belang van de ‘Loopbaan APK’ (ook wel Werk-APK of Periodieke Arbeidsmarktscan) daarvoor.

Vervolgsessie voor concrete uitwerking

De inspiratiesessie krijgt spoedig een vervolg. Roossien: “Dit was een geslaagde en heel dynamische inspiratiesessie. Daarbij hebben alle publieke en private partijen al volop contactgegevens uitgewisseld en in korte tijd de eerste ideeën gevormd. Om die nu verder te concretiseren, nodigen we alle deelnemers spoedig uit voor een vervolgsessie, zodat we snel kunnen komen tot een concrete en doelgerichte aanpak.”

Ferrie Förster, projectleider Human Capital Akkoord Zuid-Holland | Marja van Bijsterveldt, voorzitter taskforce Human Capital EBZ | Ria van 't Klooster, directeur NRTO

Meer weten?

Voor meer informatie over de activiteiten van de alliantie Samen werken voor werk binnen Het Human Capital Akkoord kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan contact met u op.