Regionale pilot Samen werken voor werk Zwolle van start

In het kader van de landelijke alliantie Samen werken voor werk hebben Tiem, UWV, Randstad, Timing en Profit Opleidingen de handen ineengeslagen. In een regionale pilot gaan ze aan de slag om vijftien werkloze 56-plussers duurzaam aan werk te helpen. Het project draagt de titel ‘Senioren: werknemers met een zilveren randje’. De aanduiding als edelmetaal is voor deze categorie arbeidskrachten zeker op zijn plaats. Met een ijzersterke motivatie om aan de slag te gaan en met de glans van ervaringsjaren zijn het waardevolle aanwinsten voor veel bedrijven. De veelbesproken ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt kan hiermee worden verlicht.

De belangstelling voor de kick-off van het project was groot. Dertig belangstellenden, van nautisch medewerker tot aan medisch secretaresse, schreven zich in en worden door de partners naar werk of opleiding bemiddeld. Via het netwerk van uitzendorganisaties Randstad en Timing worden de kandidaten aan een bedrijf of instelling gekoppeld. Het accent van het zoeken naar werk wordt op deze manier verlegd van de werknemer naar de werkgever. Daar waar de kandidaten aanvullend training, coaching of een andere vorm van begeleiding nodig hebben, wordt hierin voorzien. Profit-Opleidingen, gespecialiseerd in het Sociaal Agogisch Werk in Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk is hier een mooi voorbeeld van. In een unieke combinatie van specialisme, ervaring, opleidingskenmerken en een speciaal onderwijssysteem voor volwassenen, biedt Profit haar opleidingen op een verkorte wijze aan, waardoor ook 56-plussers snel kunnen instromen. Tiem en UWV dragen aan het project bij door geschikte uitkeringsgerechtigden op het project attent te maken en aan te dragen. Daarnaast is het aan de uitzendorganisaties om hun netwerk aan te boren en werkgevers over de streep te trekken om de meerwaarde van 56-plussers voor hun organisatie te zien. De korting op de af te dragen belasting geeft die bedrijven hopelijk het laatste zetje in de goede richting.

Grote krapte, grote vraag
De vraag naar werknemers in de sectoren Zorg & Welzijn, ICT, Techniek en Transport & Logistiek is groot. Voor het welslagen van het project is het essentieel dat ook werkgevers hun deuren voor de kandidaten openzetten. De kandidaten, die hun sporen hebben verdiend, die loyaal zijn en een stabiele factor vormen in organisaties, staan paraat. Het streven is om de vijftien kandidaten voor de zomer van 2020 weer de voldoening van werk te geven, de bedrijven te versterken en de krapte op de arbeidsmarkt iets te verlichten.