Laat jongeren goed landen!

In Midden-Gelderland is recent de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid vastgesteld. Een mooi plan waar de sociale partners in de regio achter staan, met als adagium: we laten geen jongere vallen!Deze aanpak vraagt om professionals die weten aan te sluiten bij de jongeren. Die laten zien waar de kansen zitten, waar nodig meehelpen met het zoeken naar

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet

Ook op het terrein van de arbeidsmarkt wil het kabinet grote hervormingen doorvoeren. Hervormingen die ervoor moeten zorgen dat ‘werken loont’, de bestaanszekerheid van mensen wordt vergroot, werkgeverschap aantrekkelijk blijft en de krapte op de arbeidsmarkt kan worden opgevangen. Als gezegd aan ambities geen gebrek, aan mensen eens te meer. Want de mismatch en de

Doorbraak voor doorlopende leerrechten en individueel ontwikkelbudget voor werkenden en werkzoekenden

De alliantie Samen werken voor werk zet zich in om de weg naar werk duurzaam en eenvoudig te maken. Eén van onze aanbevelingen is dat iedere werkende recht krijgt op een persoonlijk ontwikkelingsbudget. De alliantie pleit voor permanente leerrechten door een niet-vrijblijvende, regelmatige terugkerende, periodieke arbeidsmarktscan (een vorm van ‘loopbaan-APK’). Deze loopbaan-APK moet samen met

Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Publieke en private partijen aan elkaar koppelen, maakt deze samenwerking krachtig door elkaars kwaliteiten te benutten, aan te vullen en te versterken. Aan de private kant wordt er op elke mogelijk manier naar oplossingen gezocht en businesscases worden sluitend gemaakt. Aan de publieke kant worden consequent processen gevolg en budgetten aangesproken wanneer de criteria het toelaten. Beide zijn

Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Kortom, genoeg uitdaging dus voor een nieuw kabinet. De ‘arbeidsmarkt’ is één van de thema’s op de inhoudelijke formatietafel. Het dreigt een lange, warme formatiezomer te worden. Ondertussen wordt er hard gebouwd aan een activerende, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. De weg naar werk moet echt duurzamer en eenvoudiger. Dat kan een nieuw kabinet versnellen, moet

“Luister eens goed naar elkaar”

WerkgeversServicepunt Midden Holland maakt zich hard voor meer inclusiviteit bij werkgevers. Niet door het ze op te leggen, maar door te laten zien dat je én succesvol kunt zijn én tegelijk kansen kunt bieden aan mensen voor wie werk niet altijd vanzelfsprekend is. Door in te zetten op de mensgerichte benadering, een gezamenlijk doel en

Tweede ronde budget voor innovatieve projecten Midden-Utrecht geopend

Midden Utrecht

In het kader van Perspectief op Werk in Midden-Utrecht is per 15 april een innovatieregeling geopend. Gezocht wordt naar intermediairs met frisse ideeën voor een innovatief project om de kansen op duurzaam werk voor kwetsbare werkzoekenden te vergroten. Een belangrijk criteria voor het project is dat er daadwerkelijk werkgevers aan gekoppeld zijn met betaalde banen

Aan de slag in regio Midden-Holland

Op 10 december 2020 organiseerde de alliantie Samen werken voor werk een inspiratiesessie in regio Midden-Holland. In totaal deden maar liefst 20 leden van de brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL mee aan deze verkennende sessie met UWV, de gemeente Gouda en het team van Perspectief op Werk. De komende jaren wordt in deze regio

Waarde van werk(nemers)

Dit raakt ook de mensen met een arbeidsbeperking. Het risico bestaat dat de economische crisis hen meer dan evenredig treft en dat ze buiten beeld raken van werkgevers. Dat is niet wenselijk en moet worden voorkomen. De afgelopen jaren heeft de alliantie Samen werken voor werk zich juist ingezet voor een inclusieve arbeidsmarkt, om meer

Platform NL leert door ondersteunt bij transitie naar ander werk

Onderdeel van het tweede steunpakket voor de economie is de omscholingsregeling NL leert door. Doel van deze regeling is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze regeling per 1 juli 2020 starten en lopen tot tenminste het einde van dit