Platform NL leert door ondersteunt bij transitie naar ander werk

Onderdeel van het tweede steunpakket voor de economie is de omscholingsregeling NL leert door. Doel van deze regeling is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze regeling per 1 juli 2020 starten en lopen tot tenminste het einde van dit jaar.

Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Om richting ander (type) werk te bewegen is vaak scholing nodig. In de huidige situatie is dit veelal online scholing. Om deze steunmaatregel succesvol in praktijk te brengen, wordt samen met werkgevers, sociale partners, O&O-fondsen, leerwerkloketten, uitvoeringsinstellingen, onderwijsinstellingen en andere gerelateerde bedrijven gezocht naar de beste manier van uitvoering en organiseren.