Regionale ontwikkelingen in de arbeidsmarkt

De afgelopen maanden zijn bedrijven fors geraakt door de coronacrisis en heeft het kabinet veel ondersteuning geboden om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Werkgevers zijn echter voorzichtig in coronatijd. Deze voorzichtigheid zien we direct terug in de cijfers voor de aanvragen voor uitkeringen bij UWV en de bijstandsaanvragen bij de gemeenten. Het blijft een aparte gewaarwording dat we in maart nog te maken hadden met een krappe arbeidsmarkt en binnen een paar maanden zijn teruggefloten.

Sharon Peters, lid projectteam Samen werken voor werk (namens OVAL)

In een krappe arbeidsmarkt is er veel werk en zijn de werknemers schaars. Toch zijn er ook in een krappe arbeidsmarkt nog veel potentiële werknemers die vaak om wat voor reden dan ook een langere periode werkloos zijn en graag aan het werk willen. Voor deze groep maakt de alliantie zich al een aantal jaren hard. Deze mensen zitten thuis, omdat ze in het verleden hun baan zijn kwijtgeraakt, door persoonlijke omstandigheden in de schulden terecht zijn gekomen, een handicap hebben waardoor zij beperkter in mogelijkheden zijn of omdat ze al zo lang werkloos zijn dat ze alleen nog aan een baan komen via omscholing.

En juist deze groep mensen wordt in deze periode extra kwetsbaar. UWV en gemeenten zien nieuwe instroom op zich afkomen en steken hier logischerwijs veel tijd en energie in. Er ontstaan op dit moment al in diverse regionale samenwerkingen platformen, die bestemd zijn om de nieuw instroomde mensen zo snel mogelijk te koppelen aan de werkgevers die vacatures hebben. En hoe logisch en verklaarbaar het ook is om te investeren in de nieuwe instroom, er staat nog altijd een enorme groep mensen langs de kant die, als we niet oppassen, nog verder van de arbeidsmarkt komt af te staan als we er nu niet in investeren. Door te blijven investeren in deze groep, zorgen we ervoor dat ook zij nog mee kunnen doen in deze snel veranderende, maar ook onzekere arbeidsmarkt. Waarin naast vele beperkingen ook nieuwe mogelijkheden en initiatieven ontstaan, die niet meer weg te denken zijn.

Sharon Peters, lid projectteam Samen werken voor werk (namens OVAL)