Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

In januari 2021 begon ik als kwartiermaker in Twente om het Mobiliteitsteam vorm te gaan geven. Ik kom niet uit de wereld van de arbeidsmarkt en heb lange tijd met verwondering rondgelopen en me afgevraagd waarom we deze wereld met elkaar zo ingewikkeld hebben gemaakt. Ik herken een wereld waarin we vooral aandacht hebben voor ‘de mens’ en daar fragmentarisch op georganiseerd zijn, tussen specifieke doelgroepen en expertises. Inmiddels zijn dat vele partners geworden, zowel publiek als privaat, die dat op een specifieke doelgroep en/of expertise ook doen. Elke stap in het proces ‘is’ een organisatie of instantie en mijn complimenten aan de mensen op de arbeidsmarkt, want er is veel passie in dit werkveld om het goed te doen met mooie resultaten als gevolg!

De nieuwe publiek-private samenwerking die in het Mobiliteitsteam op stoom komt, is uniek. ‘Ontschot budget met ontschot denken’ vanuit de partners is geweldig om een passend aanbod beschikbaar te maken voor werkzoekenden. De behoeften en mogelijkheden van de werkzoekenden staan centraal en niet het al dan niet hebben van een uitkering, het type uitkering of het behoren tot een specifieke doelgroep. Een mooi aanbod voor werkzoekenden en werkgevers.

Marike Bezema, Kwartiermaker Mobiliteitsteam Twente

Publieke en private partijen aan elkaar koppelen, maakt deze samenwerking krachtig door elkaars kwaliteiten te benutten, aan te vullen en te versterken. Aan de private kant wordt er op elke mogelijk manier naar oplossingen gezocht en businesscases worden sluitend gemaakt. Aan de publieke kant worden consequent processen gevolg en budgetten aangesproken wanneer de criteria het toelaten. Beide zijn waardevol en helemaal wanneer je deze samenvoegt door consequent naar oplossingen te zoeken! 

Zo makkelijk dat ik het opschrijf, is het in werkelijkheid uiteraard niet, want in de arbeidsmarkt heeft iedereen zijn plek gevonden. Partners zijn beter geworden in hun reguliere proces, nieuwe oplossingen worden gevonden en een ieder behaald zijn resultaat. En dan komt er een kwartiermaker die netwerksamenwerking wil en een ontschot budget heeft… pufff. 

De grilligheid van de arbeidsmarkt laat zien dat versnippering ons niet helpt in de regio. Alleen al dit jaar is de verwachting van grote werkloosheid compleet gedraaid naar meer vacatures dan beschikbare mensen. De disbalans in vraag en aanbod is gebleven. We beseffen ons met elkaar dat een oude werkelijkheid van een vacature en een schaap met vijf poten match niet meer van deze tijd is. We zijn in een wereld terechtgekomen waarin medewerkers zich afvragen ‘kan ik over x jaar nog steeds doen wat ik nu doe of moet ik aan mijn ontwikkeling denken?’. 

Inmiddels is voor mij die netwerksamenwerking best lastig… Had ik maar een helder proces en criteria voor mijn budget. Of kon ik elke casus maar gewoon sluitend maken. Zit ik met mijn ontschotte budget consequent de smeerolie voor de arbeidsmarkt te spelen en proactief naar oplossingen te zoeken. Is het Mobiliteitsteam geslaagd als we veel kandidaten krijgen? Is het succesvol als het budget op is? Of is het resultaat een betere prestatie van de publieke en private partners als geheel… best lastig om een prestatie te leveren als kwartiermaker 😊

Marike Bezema, kwartiermaker Twente

September 2021

Het mobiliteitsteam Twente is een initiatief van VNO-NCW/MKB, vakbonden, UWV, 14 Twentse gemeenten, S-BB en de Twentse onderwijspartners en werkt samen met vele andere partners op de Twentse arbeidsmarkt om de mensen die hun weg op de arbeidsmarkt niet kunnen vinden te ondersteunen. We bieden met elkaar de PLUS op de reeds aanwezige dienstverlening om de afstand naar werk voor diegene die dat nodig heeft te verkleinen.