Advies CPB: Wacht niet met de inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders

Direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk. Dat is het advies van het Centraal Plan Bureau (CPB) aan gemeenten. Eén op de zes nieuwkomers blijkt binnen de inburgeringstermijn van drie maanden te verhuizen naar een andere gemeente, wat de kans op een baan bemoeilijkt, omdat begeleiding hierop een cruciale factor blijkt te zijn. De leden van de alliantie zijn al jarenlang actief om nieuwkomers zo snel mogelijk tte begeleiden naar werk. Daarom staan wij achter het standpunt van CPB dat gemeenten direct werk moeten maken van arbeidsparticipatie van nieuwkomers.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in en gaan gemeenten weer de regie voeren over de inburgering van nieuwkomers. Belangrijk doel van de nieuwe wet is een snellere integratie op de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt met name ingezet op zogenoemde duale trajecten waarbij gemeenten direct (vrijwilligers)werk zoeken voor inburgeraars. Dit vraagt extra investeringen van gemeenten in de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het kan voor gemeenten dus aantrekkelijk zijn hun inspanningen vooral te richten op degenen van wie ze verwachten dat ze in hun gemeente blijven. Het CPB-onderzoek laat echter zien dat het moeilijk is om goed te voorspellen welke nieuwkomers in de gemeente zullen blijven en welke niet. Het advies aan gemeenten is dan ook: ga ervan uit dat ze blijven.

Het CPB-onderzoek toont ook aan dat statushouders over het algemeen niet zelf verhuizen naar gemeenten of regio’s waar zij een grotere baankans hebben. Het onderzoek onderstreept dan ook dat het voor de arbeidsmarktintegratie belangrijk is dat statushouders bij voorkeur direct worden gehuisvest in een regio waar hun baankansen het grootst zijn. Dat kan door rekening te houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de nieuwkomer en deze te koppelen aan de arbeidsmarktkenmerken van een regio.

Investeren in arbeidsintegratie van statushouders - CPB

Lees hier het rapport van het CPB.