Wendbare en Weerbare werkenden. Juist nu!

Ik ben een podcast fan. Zo luister ik de podcastserie ‘De eeuw van mijn dochters’, waarin Art Rooijakkers de 21e eeuw verkent. In die serie heeft Rooijakkers ook een podcast over de vraag: Hoe leert zijn bijna driejarige tweeling straks?

Techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek stelt in deze podcast dat er nieuwe scheidslijnen ontstaan in de samenleving door de grote impact van nieuwe technologie. Niet omdat mensen werk verliezen, maar omdat mensen wel of niet in staat zijn om zich te blijven ontwikkelen. We zullen er voor moeten zorgen dat kinderen en volwassenen juist die bagage mee krijgen om zich steeds weer aan te passen aan nieuw werk dat ontstaat, is zijn pleidooi. En hij heeft gelijk. We zien nu tijdens de coronacrisis meer dan ooit hoe belangrijk leren en ontwikkelen is met behulp van technologie.

Ria van ’t Klooster
Directeur NRTO

Ik moest bij het luisteren van die podcast denken aan het zeer relevante rapport van de WRR ‘Het betere werk’. In alle aandacht die de commissie Borstlap heeft gekregen, heeft dit rapport mijn inziens niet de aandacht gekregen die het verdient. De WRR ziet het terecht als een grote maatschappelijke opdracht voor iedereen om goed werk te bevorderen. Dit is een opdracht voor mensen zelf, voor sociale partners en voor de overheid. De WRR spreekt over grip op geld, grip op werk en grip op het leven. Als mensen in staat zijn zich te blijven ontwikkelen, zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, dan houden ze grip op geld, werk en leven. Cruciaal is een omgeving die kinderen en volwassenen aanmoedigt om zich te ontwikkelen. Ouders, leerkrachten, leidinggevenden en collega’s spelen daarbij een belangrijke rol.

De alliantie Samen werken voor werk heeft zich vanaf het begin ingezet voor een ontwikkelingsgerichte én inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin we mensen faciliteren en aanmoedigen om zich te blijven ontwikkelen. Loopbaan APK’s, loopbaanwinkels en persoonlijke leerbudgetten passen daarbij. Maar een inclusieve arbeidsmarkt vraagt meer. Het vraagt om wendbare en weerbare werkenden, op alle niveaus. In een inclusieve arbeidsmarkt bieden we iedereen de mogelijkheid om op zijn niveau mee te doen. Moedigen we iedereen aan om zich te blijven ontwikkelen, maar maken we dat ook voor iedereen mogelijk door ze de juiste bagage te geven. De scheidslijnen zoals Paul Verbeek die beschrijft, bestaan helaas al. Met de alliantie Samen werken voor werk willen we de drempels slechten om de weg naar werk voor zoveel mogelijk mensen vrij te maken en te houden. Welke kennis en vaardigheden hebben mensen nodig om mee te blijven doen, aan het werk te komen en aan het werk te blijven? Hoe blijft iedereen wendbaar en weerbaar? Welke rol spelen publieke en private partijen daarin? Hoe kunnen die nog beter gaan samenwerken? Juist nu er een recessie op komst is, is het belangrijk dat mensen wendbaar en weerbaar zijn.

Ria van ’t Klooster
Directeur NRTO

Foto: Mieke Kanters/Coen Pots