Praktisch overzicht regionale actieplannen Perspectief op Werk

Vorig jaar heeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) de wethouders van de 35 arbeidsmarktregio’s opgeroepen tot het maken van een regionaal actieplan. Met dit plan moet een extra impuls gegeven worden om mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden, hierbij te helpen. 

De plannen hebben het karakter van een Doe-agenda. Uitgangspunt is dat met regionale partners vanuit betere publiek-private samenwerking meer matches tot stand gaan komen.

De alliantie Samen werken voor werk heeft alle actieplannen samengevat in een praktisch overzicht. Dit overzicht laat zien welke opgave de regio zichzelf stelt en waar kansen liggen voor regionale partners om een bijdrage te leveren aan de regionale ambitie.

Invloed coronacrisis

Door de coronacrisis zal de uitvoering van de plannen anders lopen dan verwacht. Echter, de kijkrichting zal niet veranderen. De alliantie Samen werken voor werk vindt het belangrijk dat de uitgesproken intentie om de regionale opgaven door middel van publiek-private samenwerking te vervullen, daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Wij zullen u op de hoogte houden van de (aangepaste) acties in de regio’s.