Alleen samen krijgen we de arbeidsmarktgevolgen van corona onder controle

Sinds half maart is ons land in de greep van corona. Het op de been houden van onze gezondheidszorg was de eerste prioriteit. We telden de dagelijkse ziekenhuisopnamen en bezetting van IC’s. Indringende oproepen, zoals bij Frontberichten, maakten diepe indruk en hielden ons allen thuis. Nu, twee maanden later zijn we over de (eerste) piek heen.

Hoe anders is het gesteld met onze economie. Die ligt nu op de intensive care. Kunstmatig beademd met miljarden steun van de overheid. Bijna 2,5 miljoen werkenden worden voor werk en inkomen ondersteund met NOW en TOZO. Wat betekent dat als straks bedrijven weer op eigen kracht moet draaien? Op anderhalvemeterkracht.

Jurriën Koops, directeur ABU

Angstaanjagende voorspellingen van UWV, CBS en CPB over de gevolgen van corona buitelen over elkaar heen. Economische krimp, dalende werkgelegenheid en explosief stijgende werkloosheid. Zonder de steun van de overheid zou de werkloosheid al ruim boven de miljoen liggen. Ongekend voor Nederland. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Reorganisaties en ontslagen zijn niet te vermijden. Na de medische crisis volgt een diepe sociale crisis.

Vandaag de dag hebben zich al 350.000 zelfstandigen voor inkomenssteun bij gemeenten gemeld. Komende maanden komen daar nog eens honderdduizenden werkzoekenden bij. Die gaan eerst naar UWV, daarna naar de gemeente en in veel gevallen ook naar het uitzendbureau. We kunnen die golf zien aankomen en dat vraagt een proactieve samenhangende aanpak. Daarvoor hoeven we niet te wachten op de uitwerking van activerend arbeidsmarktbeleid van de commissie-Borstlap.

Er kunnen nu al stappen worden gezet. Zet de kandidaat centraal en organiseer de bemiddeling en begeleiding onafhankelijk van de uitkering. Zorg voor goede en toegankelijke profielen, organiseer de aanpak vanuit één loket, met geharmoniseerde beleidsinstrumenten. Werk zo veel mogelijk ongedeeld samen. Publiek en privaat. Juist nu. Nood breekt wet en neemt in dit geval ook alle schotten weg. Het is tijd om te versnellen, onze regels te versimpelen en onorthodox te experimenteren met ons arbeidsmarktbeleid. Zo kan corona ons toch ook nog goeds brengen.

Jurriën Koops, directeur ABU