Online inspiratiesessies: Doe mee!

Het is een turbulente tijd. De primaire inzet is om het coronavirus te bestrijden. Daarnaast is de noodzaak hoog om met elkaar alles op alles te zetten om werkenden en werkzoekenden fit en inzetbaar te houden, nu maar ook straks. Door het faciliteren van (online) inspiratiesessies tussen publieke en private partners brengt de alliantie Samen werken voor werk partijen samen om inhoudelijk te brainstormen over de regionale opgaven. De inzet is te komen tot concrete oplossingen en effectieve samenwerking. 

Vraag en aanbod in de regio

De coronacrisis geeft zorgen over behoud of vinden van werk. Tegelijkertijd zijn er nu kansen in andere sectoren. Bij de ene werkgever ontstaan overschotten aan personeel, terwijl er in andere sectoren nog steeds grote tekorten zijn aan mensen. De mismatch is groot, maar de noodzaak om snel te handelen ook. Dat is een grote kans! Maar om te zorgen dat mensen niet langdurig langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan, is samenwerking nodig. Hoe kunnen mensen in sneltreinvaart omgeschoold wordt? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen, ook de mensen die de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben? Hoe bereiden we mensen voor op de toekomstige vraag en vaardigheden op de arbeidsmarkt?

Online inspiratiesessie

Om vraag en aanbod in de regio bij elkaar te brengen is samenwerking in deze tijd noodzakelijker dan ooit. Met elkaar kunnen we aan deze – en andere – vragen concrete oplossingsrichtingen en acties verbinden. Te denken valt aan adequate maatwerktrajecten en omscholingstrajecten om werkzoekenden in kansrijke functies aan de slag te krijgen.

Tijdens een online inspiratiesessie met regionale publieke en private partijen helpt de alliantie Samen werken van werk de antwoorden op regionale arbeidsmarktvraagstukken te vinden.

U kunt de sessie voor uw regio bij ons aanvragen via info@samenwerkenvoorwerk.nl. Samen met u nodigen wij relevante regionale partners uit en verzorgen wij een sessie afgestemd op uw (arbeidsmarkt)regio.