Werklozen aan de slag als installateur zonnepanelen

Kort opleiden naar een veelgevraagde functie. Dat is in een notendop het idee achter de pilot Rijnmond binnen de alliantie Samen werken voor werk. Hier gaan de projectpartners zo’n twintig werklozen klaarstomen voor een baan als zonnepaneel-installateur.

Door de energietransitie is er veel werk in de zonnepaneelindustrie. Bovendien zijn de opleidingseisen voor dit beroep relatief laag. De kandidaten kunnen in acht weken opgeleid worden. Ze volgen drie dagen per week een technische training; eerst een basis in de algemene elektrotechniek en daarna verdiepen ze zich in de techniek van zonnepanelen. Daarnaast krijgen zij een dag per week een empowerment-training. Hier leren ze werknemersvaardigheden en gesprekstechnieken en wordt gewerkt aan het versterken van zelfvertrouwen en veerkracht.

Waar liggen de kansen?

UWV en sociale diensten leveren de kandidaten, de betrokken uitzenders zorgen ervoor dat ze na hun opleiding daadwerkelijk aan de slag gaan. Volgens Cristel Poortenaar van Calder, een van de betrokken partners binnen de pilot, is de kracht van dit project dat aan de achterkant begonnen is. “Samen met de uitzenders hebben we bekeken: Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt? In welke sector is veel werk en volstaat een korte opleiding?” Ze benadrukt dat het goed is om op deze manier samen op te trekken. “Er is zoveel werk, terwijl 1,1 miljoen mensen niet meedoen op de arbeidsmarkt. Het blijkt niet eenvoudig om deze mensen uit de uitkering te krijgen. Met deze pilot willen we gemeenten laten zien dat er genoeg private partijen zijn die goed kunnen helpen.”

Het vertrouwen tussen partijen én in de pilot is. Er wordt al gekeken hoe deze pilot mogelijk verbreed en opgeschaald kan worden. Naast deze pilot lopen er ook pilots van de alliantie in Foodvalley, Apeldoorn en Zwolle.