Digitalisering geeft werkenden betere kansen op de arbeidsmarkt

In het onderzoek Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren. Naar een digitaal vaardiger beroepsbevolking wordt gekeken naar de verwachte gevolgen van de digitale technologische ontwikkelingen op sectoren, organisaties, werk en werknemers en naar de effecten van technologische verandering op de vraag naar specifieke beroepen en vaardigheden en de implicaties voor werknemers daarvan. Het onderzoek is een positieve noot in het debat dat veelal gedomineerd wordt met angst voor de gevolgen van technologische ontwikkelingen.

Hoewel het onderzoek niet ontkent dat technologische ontwikkelingen ervoor gaan zorgen dat banen verdwijnen, benadrukken de onderzoekers dat er ook veel nieuwe banen bij gaan komen. Zo bleek bijvoorbeeld dat voor 93% van alle werkenden overstapmogelijkheden zijn naar een andere functie met een stabieler vooruitzicht, wanneer hun eigen functie bedreigd wordt door digitalisering. Gemiddeld genomen heeft een individu (man en vrouw) 24 overstapopties. Voor 7% van de werkenden geldt dat er geen ander beroep is gevonden. Voor deze groep is inclusief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk. Verder liet het onderzoek zien dat ICT-ontwikkelingen zich niet alleen beperken tot de technieksector, maar een integraal onderdeel gaan worden van het werk in alle sectoren. Naast dat dit de houdbaarheid van kennis en vaardigheden korter maakt, zorgt dit er ook voor dat de vraag naar digitale vaardigheden en soft skills steeds meer gaat toenemen. Eén van de conclusies van het onderzoek was dan ook dat leven lang ontwikkelen de norm moet worden in een steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt.